”Dela bankerna” nu Vänsterpartiets program

En talande tystnad följde på Vänsterpartiets lansering av det program som kan skaka hela den svenska maktordningens grundvalar. Det var endast tillkännagivet med en kort TT-notis publicerad i Eskilstunakuriren och Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga. Programmet har rubriken: "Dela bankerna minska riskerna" och släpptes på en presskonferens den 17 november med riksdagsledamöterna Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt. Båda två, liksom även den andre vänsterpartisten i Riksdagens finansutskott Jacob Johnson och partiledare Lars Ohly, har många gånger den senaste tiden tagit upp detta krav i Riksdagen och i media. Nu presenteras kravet slutligen som en officiell rapport från Vänsterpartiet.

Framsidan visar med bitande ironi ett eurotecken, med detaljerade anvisningar för hur själva tecknet skall konstrueras. Hade EU lagt ner hälften så mycket precision, som man använt för att konstruera eurons logotyp, på att utforma sin ekonomiska politik, hade man inte suttit i sitt sjunkande skepp nu.

Bankdelningskravet är en lösning på eurokrisen liksom hela finanskrisen, eftersom man på så sätt kan försvara folkens rätt till arbete och välfärd, genom att vägra ta på sig de gigantiska bankförlusterna från spekulationsbubblorna. Bankdelning är möjligheten att försvara folkens frihet, mot det skuldberg bankerna använder för att förslava land efter land. Den är möjligheten att krossa den utomparlamentariska makten för ett feodalt finanssystem, och återföra den ekonomiska makten till folken. Den är möjligheten att försvara demokratin och freden, just när Brittiska imperiet håller på att krossa demokratin i både Grekland och Italien med teknokratregeringar och starta världskrig med attacker mot Iran och Syrien. Bankdelning är första steget till att återuppbygga världsekonomin med fredliga metoder, precis som Roosevelt gjorde inom USA med Glass-Steagall och New Deal!

Vänsterpartiet skriver konstigt nog inte om denna i grunden revolutionära potential och dess oerhörda betydelsen för mänsklighetens överlevnad. Vad gäller eurokrisen slår man fast några mycket viktiga principer, om utträdesmöjligheter ur euron och att ytterligare skuldnedskrivningar skall bekostas av fordringsägarna och inte skattebetalarna. Vidare att Sveriges frihet skall försvaras mot EU:s styrning av vår ekonomiska politik, att Sverige inte skall delta i EU:s bankakut samt att "EU måste ta större sociala och demokratiska hänsyn i krispolitken", inkl. respekt för fackliga rättigheter.

Men vad gäller bankdelning kräver man i rapporten att den skall användas för att komma tillrätta med, som man skriver, "det största problemet, vilket är att många banker är så stora och sammanflätade med övriga finansiella institutioner att de av statsmakterna anses vara för stora för att tillåtas gå i konkurs (too big to fail)." Bankdelning är det främsta kravet i den långa listan på krav i rapporten på skärpt bankreglering. Dessutom krävs att storbanker skall ha en kapitaltäckning på 20 procent, skatt på finansiella transaktioner, ökad statligt ägande av Nordea, utbyggnad av den statligt ägda banken SBAB med lokalkontor, överföring av den idag oreglerade handeln med derivat och strukturerade produkter till börser för registrering och insyn, förbud mot naken blankning samt slut på det statliga stödet till bankernas stabilitetsfond.

Sammantaget är detta ett viktigt första steg att bryta med dagens monumentala oförmåga för liberalerna att sköta nationernas ekonomi, eller ens en korvkiosk. När nu Vänsterpartiet går i bräschen bland riksdagspartierna för en sanering av bankerna, kommer det att välkomnas långt utanför Vänsterpartiets vanliga stödtrupper och snabbt öka partiets väljarstöd om inte de andra partierna följer efter. Kritiken, mot bankernas felstyrning av den svenska ekonomin och av hela samhället, finns inte bara i närliggande partier som socialdeomkratin och miljöpartiet. Även storföretag och industri, som moderaterna säger sig värna om, är beroende av att bankerna saneras från spekulationen och att kreditsystemet riktas in på finansiering av reala investeringar.

Så fungerar svensk politik i dagens flytande politiska situation. Det har synts i hur Vänsterpartiet redan har fått rätt i hela debatten om Carema och Attendo, som man var ensamma om att ta upp i Riksdagen förra året. Nya idéer, som innebär en lösning på viktiga problem, får numera stöd av väljare på alla håll oavsett varifrån idéerna kommer och Vänsterpartiet har kapacitet, och mod, att nå ut i hela svenska samhället.

Läs Vänsterpartiets rapport: "Dela bankerna minska riskerna" här

Läs mer om bankdelning här