Nye irländske presidenten för Glass-Steagall

Den 27 oktober vann Michael D. Higgins det irländska presidentvalet. Higgins, som nu är Irlands nionde president, är en erfaren socialdemokratisk politiker och har sedan 1980-talet varit invald i parlamentets båda kamrar. Han är dessutom professor och poet. Trots att hans parti generellt förlorade mark i de senaste parlamentsvalen, fick Higgins ett stark stöd från väljarna. Han är känd för sin opposition mot den nuvarande regeringskoalitionens ekonomiska bankräddningspaket och sparpolitik. I ett tal i det irländska parlamentet i januari, angrep han "Maggie Thatchers galna politik" och kritiserade den misslyckade politik som ledde till den spekulationsblåsa som kallades den "keltiska tigern". Spekulationsblåsan växte snabbt efter det att USA avskaffade bankdelningslagen Glass-Steagall 1999. Higgins är också motståndet till den aggressiva amerikanska politiken i Mellanöstern under Bush och Obama. 2003 ledde han sitt partis motstånd mot Irak-kriget.

I den första intervjun efter valet på RTE-This Week kritiserade Higgins att USA avskaffade Glass-Stegall-lagen och utpekade den s k österrikiska ekonomiska skolan som drivande kraft bakom detta. Higgins fick först svara på vad som hade varit det viktigast för honom i presidentvalskampanjen. Han svarade att han vill undersöka orsakerna till den ekonomiska felutvecklingen i Irland och att han är övertygad om de som anser att det bara finns en enda ekonomisk modell har fel.

- Själv har jag skrivit om att marknaden inte regleras tillräckligt, sa han. Bakgrunden till detta ligger i förändringar i det globala finanssystemet, t ex den process som ledde till att USA avskaffade Glass-Stegall-lagen. Den processen går att härleda till fem tongivande ekonomer, t.ex. Friedrich von Hayek, von Mises och andra. De brukar kallas den österrikiska ekonomiska skolan. Deras argument är att en oreglerad fri världsmarknad är den enda möjlighet som leder till utveckling av världshandeln. Och denna uppfattning ledde till den ändrade hållningen till Glass-Steagall-lagen, som skapats för att skydda den amerikanska befolkningen från Wall Streets katastrofala politik.