Finsk minister och riksdagsledamot för Glass-Steagall

I Finland har förslaget om att återgå till bankdelningslagen Glass-Steagall tagits upp av partiledaren för Vänsterförbundet Paavo Arhinmäki i en tidningskrönika den 28 oktober. Paavo Arhinmäki är också nuvarande kulturminister i regeringen. Även riksdagsledamoten Anna Kontula, som representerar partiet i Grundlagsutskottet har på sin blogg gjort ett uttalande om olika åtgärder för att lösa finanskrisen, inklusive kravet på en reglering av finanssystemet genom både Glass- Steagall och en transaktionsskatt.

På finska Wikipedia finns en speciell sida om Glass-Steagall, som förklarar dess historia ochh pekar på det utbredda stödet internationellt med länkar till bl.a. LaRoucherörelsen.

Texterna finns tillgängliga på finska och kommer att presenteras här senare i en uppdatering när översättningar kommer.

Läs partiledare Paavo Arhinmäkis krönika här

Läs riksdagsledamot Anna Kontulas artikel här

Finska Wikipedia om Glass-Steagall finns här

Helga Zepp-LaRouches upprop för Glass-Steagall på finska finns här