Full (v)-attack på regeringens miljardpaket till EU-bankerna

Vänsterpartiet har tagit en full strid mot Alliansregeringens erbjudande om ett tiomiljarderspaket till EU-bankerna. Den svenska regeringen har nämligen anmält sin vilja att bidra till en bankakut för franska, tyska och italienska banker. Det är oerhört viktigt att något riksdagsparti tar strid mot att Sverige och Europa skall skall surra sig vid masten hos det banksystem ("Titanic", som Sjöstedt säger) som är på väg att gå under. Endast med bankdelning kan en livbåt sättas ut med de lilla del av finanssystemet som är samhällsnyttig, medan ingen kan rädda det Titanic av gigantiska spekulationspapper som håller på att sjunka. Bankdelningen är nyckeln till att kunna säga nej till bankräddningspolitiken. Bara med Glass-Steagall kan betalningssystemet för människors dagliga försörjning och produktionen hållas igång, samtidigt som spekulationsbubblornas gigantiska skuldberg utraderas.

Denna debatt har tystats alltför länge. Ju mer det debatteras, ju mer kommer svenska folket lära sig och ta ställning mot fortsatt bankräddningspolitik. Bredda debatten in i motståndet i alla partier och folkrörelser! Detta är en strid på riktigt för att du skall överleva och försvara demokrati och frihet.

I Riksdagen krävde Vänsterpartiet en debatt om Sveriges hållning i eurokrisen där partiledare Lars Ohly klart krävde delning av bankerna. Se här (gå fram till 4:57 på denna inspelning av riksdagsdebatten) och mot EU:s bankakut här (gå fram till 1:04 - 2:31).

På P1-morgon tog Jonas Sjöstedt en debatt med Jan Björklund. Lyssna här

På SVT:s Gomorron Sverige tog Jonas Sjöstedt en debatt med Carl B Hamilton. Se här

I Sydsvenskan skrev Ulla Andersson artikeln "Dela upp storbankerna". Läs här

I Folket skrev Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt Inte en skattekrona till det ohållbara EMUprojektet". Läs här

I Aftonbladet skrev Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt en debatt artikel "Inga skattepengar till EU:s bankakut". Läs här

På Agenda tog Jonas Sjöstedt en debatt med EU-minister Birgitta Olsson. Se här

DN:s liberala ledaravdelning är inte glada. Se här