Jonas Sjöstedt (v) tog upp bankdelning i SVT:s Agenda

Se Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet på Sveriges Televisions debattprogram Agenda avslöja att regeringen på EU-toppmötet är beredd att kasta miljarder kr i en ny bankakut för att stöda franska och italienska banker. Sjöstedt tog också, för första gången på svensk TV, fram altenativet till att skänka miljarder till bankernas spekulationsförluster, nämligen en uppdelning av bankerna, som han beskrev på samma sätt som Glass-Steagall var konstruerad. Sjöstedt är med i programmet från 7:17 till 14:44 och debatterar med regeringens EU-minister Birgitta Olsson.

Se det här

Jonas Sjöstedt framförde skrev också detta i en replik i Svenska Dagbladet den 22 oktober till moderaternas EU-parlamenteriker Gunnar Hökmar:

"Det krävs betydligt striktare regler för finanssektorn med en bankdelningslag, skatt på finansiella transaktioner, högre kapitaltäckningskrav och förbud mot vissa former av spekulation. Gunnar Hökmark vill rädda euron och bankerna med skattebetalarnas pengar, det är en politik som redan har misslyckats."(betoning i originalet. Red.)

Lär Sjöstedts artikel i SvD här