Tysklands samlade politikerelit skriker plötsligt efter Glass-Steagall - Migrationsminister Billström skriker Sieg Hiel!

En explosion av rop på Glass-Steagall ("Trennbankensystem") från ledande politiker i Tyskland kom under helgen (från såväl oppositionen Linke, SPD som från finansministern själv).

Det är liksom masstrejken (till exempel "Occupy") en reaktion mot det bankrutta finanssystemet. En reflektion av det nuvarande systemets sanna karaktär syns tydligt i den svenska migrationsministern Billströms uttalande i dagarna.

Migrationsminister Tobias Billström menar att ett återinförande av "sista länken"-lagstiftningen (regeln att äldre utan anhöriga i hemlandet får stanna i Sverige med sina anhöriga) inte är aktuellt i dag. Enligt Aftonbladet säger han :

– Nej, det är uteslutet. Skälen för varför vi ändrade lagen 1997 var starka. De som är äldre kan inte delta på arbetsmarknaden och de kommer dra på den medicinska vården och andra kostnader. Man måste våga prata om ekonomin, annars lämnar man fältet fritt.

Billström kan under onsdagen inte kommentera, han sitter i möten - men hans assistent, och hans pressekreterare, menar att han blivit riktigt citerad och att hans, regeringens och något förvånande Socialdemokraternas inställning är att det inte finns pengar nog. Vidare hänvisas till att statsministern tycker ungefär likadant och att det kommer att publiceras i Aftonbladet och den andra skvallertidningen snart. Vi får avvakta och se om det kan bekräftas att statsministern håller med sin minister. Det vore i så fall graverade.

I nuläget kan det dock med säkerhet sägas att:

Det är oaccebtabelt att en minister menar att "brist på pengar" är en legitim orsak till att orsaka mänskligt lidande -- lidande som i det här fallet kunde ha lett till en människas död -- samtidigt som man kastar miljarder efter spekulanter, alltmedan detta inte på något sätt är nödvändigt, då ett alternativ diskuteras överallt i världen.

Med Glass-Steagall behöver vi inte slakta människor, skicka dem i döden, återinföra ättestupa, eller ställa olika grupper mot varandra. Med Glass-Steagall kan vi täcka alla legitima krav på vård och motsvarande för alla svenskar och deras anhöriga. Vi kan även ge ut krediter till att bygga landet, och skapa full, och produktiv, sysselsättning för alla som är arbetsföra. Vi kan även bidraga till att eliminera hunger och fattigdom globalt. Att inte göra det är folkmord.

De som är mot Glass-Steagall kommer att dömas, om inte i en ny Nürnbergrättegång, så av historien självt. De visste, eller borde ha vetat, vad alternativet till och konsekvenserna av EMU:s budgetregler var. Om detta må ni berätta.