Ekonomiprofessor: Tyskland behöver en ny DM!

Den tyska veckotidningen Focus publicerade den 19 september ett intressant inlägg från ekonomiprofessor Dirk Meyer. Han är helt emot räddningspaketen för bankerna och var en av flera experter som försökte få dem stoppade i den tyska författningsdomstolen.

Dirk Meyer skriver att politikerna bara försöker bekämpa symptomen och inte orsakerna till krisen. Eurozonen liknar ett skepp med 17 kaptener på väg att lida skeppsbrott och valutaunionen är i upplösning.

Han beskriver hur det skulle kunna gå till när Tyskland går tillbaka till D-marken. För det första måste regeringen handla snabbt, men det tar bara fem dagar att genomföra alla omröstningar som behövs i olika instanser, t.ex. i förbundsdagens övre kammare, förbundsrådet. Professor Meyer föreslår att man helt enkelt stänger bankerna i två dagar för att förhindra spekulanternas aktiviteter. Meyer föreslår en rad åtgärder, t.ex. att eurosedlarna ska stämplas med magnetbläck under den tid som euron är en övergångsvaluta. Och kostnaden för omställningen ligger på samma nivå som när euron infördes, cirka 20 miljarder euro.

Det värdefulla i Meyers bidrag är att han till skillnad från förbundskansler Angela Merkel säger: Ja, det finns ett alternativ till euron och de oändliga räddningspaketen till bankerna.

Med sitt inlägg ger Dirk Meyer ett indirekt stöd till Helga Zepp-LaRouches krav på att Tyskland måste lämna euron. Helga Zepp-LaRouche är säker på att det skulle bli ett rungande ja till den nya D-marken om det hölls en folkomröstning idag.