Dansk artikel för Glass-Steagall

En vecka det danska valet fortsätter den diskussionen om Glass-Steagall som de tre kandidaterna från Schillerinstitutets vänner satte på den politiska kartan med sina valaffischer med rubriken "Glass-Steagall - eller kaos!" En debattartikel i den stora tidningen Politiken tar upp frågan om att återinföra uppdelningen av banksektorn. Artikeln handlar om vilken politik den nya regeringen bör föra och är skriven av två personer, Kristian Weise och Jens Jonatan Steen, direktör respektive forskningschef på den progressiva danska tankesmedjan Cevea.dk.

I avsnittet om den ekonomiska politiken skriver de först om teknikförnyelse och sedan om bankdelning:

Staten måste spela en mer aktiv roll i den ekonomiska utvecklingen. För kunna göra detta måste man antingen skapa en nytt, starkt Ekonomi- och tillväxtministerium eller en samordningskommitté mellan ministerierna, med statsministern i spetsen, för att ta ansvar för att all politik har sådana prioriteringar. Efter finländsk modell behöver vi institutioner som kan främja innovation och produktivitetsförbättrande åtgärder.

Man måste sätta igång "människa-på-månen-projekt", där exempelvis elektrifiering av järnvägssystemet, nya snabbtåg och förbättringar av hastigheten på internet driver den tekniska utvecklingen och dess spridning. Dessutom måste målet vara att öka offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling, helst från totalt 3% av BNP i dag till 5% av BNP inom en snar framtid. Slutligen bör man också införa en mycket mer aggressiv politik för upphandling där staten ser till att upphandlingen inriktas på nya och innovativa produkter snarare än standardiserade rabattvaror. Dessa lösningar kommer att hjälpa att ta kvantsprång i den ekonomiska utvecklingen som vi så väl behöver. En ny regering måste skapa en ny ekonomi.

Samtidigt skall ekonomiska framsteg kombineras med en uppgörelse med den finansiella sektorn, vilken i hög grad har bidragit till den värsta krisen på 80 år. Och vars överväldigande samhällsekonomiska inflytande innebär, att vi kan mycket väl kan komma att gå från kris till kris i den internationella ekonomin. Våra liv får inte fortsätta att vara deponerade hos börsmäklarna på Wall Street och andra av världens finansiella centra. De finansiella spekulationerna måste minskas och den finansiella sektorn som sådan måste få mindre inflytande. Det kan bara ske om sektorn som andel av den totala ekonomin blir mindre. Vi behöver en finansiell sektor som tjänar - och inte är herre över samhällsekonomin.

En skatt på finansiella transaktioner - dvs. ett begränsat avgift på handel med aktier, obligationer och andra finansiella produkter - är det bästa sättet att säkerställa att detta sker. Skatten måste ändra beteendet, inte i första hand ses som en ny inkomstkälla. Och den måste vara så liten (0,01% till 0,05% på de flesta transaktioner) att den inte påverkar vanliga människor. Ett förslag som även de ärkekonservativa makthavarna Sarkozy och Merkel idag kämpar för [av andra skäl red. anm.].

Dessutom är det en hel arsenal av finansiell reglering, som skall genomföras. En idé som åtminstone skall återupplivas, är att åtskilja de riskfyllda investeringsaktiviteterna från den bankverksamhet av lån och insättningar, som vanliga människor är beroende av. Den senare måste kunna räddas, medan de förstnämnda i stort sett skall få segla i sin egen sjö där armrörelser har varit för stora och positionerna har slagit fel. Men utöver att vi måste ha en ekonomi som är mer frikopplad från finansvärldens cirkus och som utvecklas positivt, är det inte likgiltigt vilken tillväxt som skapas eller hur den fördelas. ..."

Hela artikeln kan läsas på danska här

Rapporterna om den danska kampanjen för Glass-Steagall finns på www.sive.dk och www.schillerinstitut.dk