Brittisk lord sågar bankerna

Lord Myners (f.d. Labourminister) i debatt i brittiska överhuset om brittiska bankkommissionen ICB:s rapport:

- ICB funderar inte över bankernas roll och skyldigheter i samhället och ekonomin. Låt oss sätta in detta i sitt rätta sammanhang. I mer än 180 år, fram till 1980-talets mitt, låg bankernas tillgångar i Storbritannien ganska stadigt runt 50 procent av BNP. Under de senaste 25 åren har den siffran stigit till 600 procent. Jag ser inga tecken på att det har skett en motsvarande ökning i ekonomisk eller samhällelig nytta. Detta har åstadkommits genom, på det hela taget, en uppväxling av effekterna av krympande avkastning på värdepapper för att skapa en ihållande, hållbar – eller, som det visat sig, ohållbar – avkastningsnivå på aktier genom att föra in mer och mer risk i banksystemet. Tillsynsmyndigheterna missade att upptäcka det, de missade att göra något åt det. I många avseenden har den Oberoende bankkommissionen helt enkelt svalt med hull och hår allt som banklobbyn sagt om hur viktiga bankerna är för ekonomin.

- Låt oss titta på på en del fakta. De brittiska bankerna har tillgångar och skulder för mer än 6.000 miljarder pund. Är det viktigt för den brittiska industrin? Lånen till den brittiska industrin och brittiska företag – stora, medelstora och små – är ca 200 miljarder pund. Lånen till företagen svarar för mindre än 3 procent av våra bankers samlade tillgångar. Bostadslån svarar för ytterligare 1.000 miljarder pund. Resterande ca 4.500 miljarder pund används för ren spekulation. Om jobb är i fara på grund av ändringar i banksystemet så är det inte alls vanliga människors jobb. Jobben som skulle kunna vara i riskzonen om Vickers hade kommit med några radikala lösningar är de som innehas av internationella bankirer och spekulanter.

Lord Myners stödde också en fullständig delning av bankerna, i motsats till ICB:s halvkokta delning av bankerna.

Läs debatten om ICB i brittiska parlamentets överhus (på engelska) här