Glass-Steagall högst upp på agendan efter UBS-debaclet

Den 15 september avslöjades att den schweiziska storbanken UBS förlorat 2,3 miljarder euro, bortspelade av deras derivathandlare i London. Sedan dess har dussintals blogginlägg och artiklar om Glass-Steagall och vikten av att särskilja den traditionella bankverksamheten från den spekulativa, nu poppat upp till ytan.

Ett av de mer sanningsenliga och klarspråkiga alstren är Matt Taibbis artikel i den amerikanska tidskriften Rolling Stone "The $2 Billion UBS Incident: 'Rogue Trader' My Ass" (ung.UBS tvåmiljardersincident: Otillåten handel - äh, kyss mej långsamt), där han uttryckligen stödjer Glass-Steagall. "Nyheten om att en otillåten handel dränerat den Schweiziska storbanken UBS på 2 miljarder dollar, har lyckats skaka om den internationella finanssfären", skriver han och smular sönder de troskyldiga löftena från Goldman Sachs och andra kriminella element på Wall Street från 2008 om att de skulle börja följa reglerna. Sedan fortsätter han: "Det naturliga sättet för en investmentbank att fungera är, att inte har någon koppling till kundorienterat tänkande. Detta är anledningen till varför Glass-Steagall-lagen, som särskilde investeringsbankerna från den traditionella bankverksamheten, röstades igenom 1933; det gick helt enkelt emot sunt förnuft att låta professionella spelare ha kontroll över förvaltandet av spararnas bankkonton. (Taibbis´ bet.)"

Samtidigt rapporterar Bloomberg News och ett antal internationella finansbloggar, att "fadäsen" på UBS nu kan bli förevändningen för att det schweiziska parlamentet kommer rösta ja till att dela upp bankerna och särskilja de spekulativa investmentbankerna från den traditionella bankverksamheten. UBS själva tillkännagav att "... den inte kommer gå med vinst under det tredje kvartalet efter förlusten tack vare otillåten spekulation på investeringsbanken," och detta kommer att tvinga de schweiziska myndigheterna att dela bankerna UBS och Crédit Suisse, enligt Bloomberg.

Caspar Baader från schweiziska Folkpartiet (SVP) har sagt att spekulationsförlusten på UBS "visar att värdepappershandel inom bankverksamhet innebär att ta stora risker och det är därför viktigt att vi definitivt kan särskilja de systemviktiga funktionerna från den övriga bankverksamheten" Nationalsrådsledamoten (nationalrådet är parlamentets lägre kammare) och ordföranden för Liberalerna Fulvio Pelli, var rasande och ansåg att "Det är helt oacceptabelt... Jag häpnar över att den interna kontrollen inte fungerade på UBS." Bloomberg rapporterar även att Pelli tillade: "Det schweiziska förslaget är för betydelsefullt för att inte gå igenom och att större kapitalkrav på bankerna är vägen framåt."

Bloomberg News påpekade att Schweiz i så fall blir det första landet att göra en sådan uppdelning av bankerna. "Schweiz´ lagstiftare är längre fram än sina motsvarigheter i både USA och övriga Europa, för att se till att UBS och konkurrenten Crédit Suisse inte tillåts ta för stora risker och istället samlar kapital för att undvika den typ av bankkollaps som slog sönder den isländska ekonomin." Bloomberg rapporterade vidare: "Det schweiziska parlamentet förväntas rösta om förslaget att begränsa de båda bankernas risktagande och införa högre krav på kapitaltäckning i slutet av månaden, enligt talesman Mark Stucki."

Dana Blankenhorn, som bloggar om finansvärlden, uppmärksammar den schweiziska åtgärden på bloggen seekingalpha.com. I ett inlägg med titeln "Could Glass-Steagall Make a Comeback in Europe?" (Skulle Glass-Steagall kunna komma tillbaka i Europa?) skriver Blankenhorn att "Glass-Steagall lagen, som separerade den spekulativa bankverksamheten från den traditionella, drogs tillbaka 1999 men kan nu göra en comeback i Europa och Schweiz i synnerhet." Han lyfter fram det Schweiziska folkpartiets utspel och politiska initiativ i parlamentet som rör sig i en sådan riktning.

Det finns ytterligare dussintals blogginlägg som nämner Glass-Steagall efter UBS-debaclet i London. I Huffington Post den 16 september fanns en artikel av ekonomijournalisten John Tepper Marlin med titeln "UBS Hit Shows Risk of Casino Investment Banks" (UBS-missen visar riskerna i kasinoartade finansbolag), där han går till attack mot Martin Jacomb, en brittisk motståndare till bankregleringar som nyligen skrev en artikel i Financial Times mot Glass-Steagall, fullproppad med lögner. Marlin dissekerar lögnerna bit för bit, i synnerhet lögnen om att "kunderna" ville ha Glass-Steagall lagen indragen.

---