Schweiz' parlament röstar om Glass-Steagall

Schweiz är det första land som är på väg att återinföra Glass-Steagall. Parlamentets ledande partier socialdemokraterna (SP) och Schweiziska Folkpartiet (SVP) har gjort en helomvändning efter skandalen förra veckan med derivathandlaren på den schweiziska storbanken UBS, som spelade bort motsvarande 15 miljarder svenska kr. Nu tävlar partierna om att skärpa förslagen, fastän de i juni röstade emot det förslaget i den övre kammaren. I den fortsatta behandlingen i den andra kammaren kommer de att rösta för bankdelning i en rush för att skydda den schweiziska ekonomin i det kommande sammanbrottet för finanssystemet, vilket alla nu känner odören av.

Folkpartiet har föreslagit en formell uppdelning av bankerna i affärsbanksverksamheter och finansbolagsverksamheter, vilket gör det möjligt för UBS att fortsätta med finansbolagsverksamheterna utomlands och därmed fortsätta riskera den schweiziska statskassan. Under helgen meddelades i media, att socialdemokraterna också hade svängt. På måndagen den 19.9  försökte de komma med en tilläggsmotion för att stärka upp Folkpartiets förslag med ett absolut förbud för finansbolagsverksamhet i bankerna. Förslaget lades trots att motionstiden gått ut. Men möjligheten att motionera så sent avvisades idag med 55 röster mot 42. På så sätt undvek de schweiziska bankerna med en hårsmån den 19.9 att tvingas dela sig enligt Glass-Steagall.

Nu fortsätter behandlingen av Folkpartiets otillräckliga förslag. Partiets vice ordförande Silvia Baer är villig att studera (s)-förslaget, men anser att (s) bör rösta på Folkpartiets förslag för att snabbare få igenom åtminstone någon bankdelning. Detta förslag kommer snart att gå till omröstning. Ett förslag med full separation kommer säkert att introduceras av (s) senare. Frågan är om det hinner träda i kraft i tid före bankkraschen, så staten slipper ta på nuvarande och kommande gigantiska spelförluster i bankernas spekulationsverksamhet.

---