Riksbankchefen tillfrågades om Glass-Steagall

När Riksbanken idag tillkännagav sitt räntebeslut fick riksbankschefen frågan om inte Glass-Steagall borde återinföras i Sverige.

Frågan, som ställdes av Kjell Lundqvist från LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, var:

- 1932 till 1985 hade vi ett system inom bankerna i Sverige som liknade Glass-Steagall i USA, och eftersom vi har internationell global finansmarknad som är ickefungerande kan man säga. Hela tiden rycker man ut för att rädda banker och så. Vore det inte dags att införa ett Glass-Steagall-system igen i Sverige?

Riksbankchef Stefan Ingves sa att han inte kunde se det som aktuellt i dagsläget, men hänvisade till den "tekniska" diskussion om nya bankreglerer som pågår och kommer att pågå både i Sverige och globalt.

Frågan och svaret går att höra på Riksbankens Youtubesida här efter 15 minuter och 7 sekunder in i filmen.

Två ytterligare frågor ställdes av Lundqvist. Först om hur Angelidesrapporten pekade ut perioden mellan år 2000 och 2006 som den period som krisen byggdes upp, medan Riksbanken betraktar den som "normal" (efter 15:54). Den tredje frågan gällde om det inte ingav bekymmer att både den europeiska och amerikanska bankmarknaden inte fungerar eftersom både ECB och Federal Reserve pumpar in så mycket pengar bankerna behöver (efter 30:26).