LaRouches analys av krisansvaret bekräftad i DN

Under rubriken: "Ansvaret för krisen" lägger Lars Jonung i en ledare i Dagens Nyheter den 7.9 entydigt ansvaret på den amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan för att ha orsakat den nuvarande finanskrisen. På detta sätt bekräftar han nu i långt i efterhand Lyndon LaRouches mångåriga kritik mot Alan "Bubblan" Greenspan.

Det som har fått Lars Jonung att komma ut så tydligt och rätt, är hans läsning av den 600-sidiga rapporten om finanskrisen utgiven av Angelides-kommissionen i USA. Jonung skriver:
"Kommissionen resonerar som om den amerikanska krisen skulle vara unik - utan föregångare. Så är inte fallet. Den följer det traditionella mönstret för finanskriser. Först kommer en period med alltför snabb ökning i kreditvolymen i förhållande till tillväxten i samhällsekonomin. Priset på olika tillgångar som hus och aktier pressas upp till ohållbara nivåer. Förr eller senare hejdas expansionen. Kraschen blir ett faktum."
"Accepterar vi detta synsätt, följer också att det främsta ansvaret för den amerikanska bubblan ligger hos centralbanken, mer precist hos Alan Greenspan, Federal Reserves mäktige chef under 19 år. Det är nämligen centralbanken som har den avgörande makten över räntan och därmed över kredittillgången. Greenspan byggde sitt goda rykte på att möta varje större nedgång på finansmarknaden genom expansion av likviditeten för att motverka fallet. Han blev en "seriebubbelblåsare". På kort sikt såg det ut som om hans politik stabiliserade ekonomin. Men på lång sikt lade han grunden för den stora härdsmältan." ...

"Greenspans politik var nödvändig och tillräcklig för finanskraschen. De övriga krisförklaringarna förutsätter nämligen att penningpolitiken är starkt expansiv under lång tid. Tillsammans med Feds politik blev de till slut delar av en explosiv cocktail. Greenspan - en gång "maestron"- framstår i dag som en misslyckad centralbankschef som alltför länge berusade sitt land med billiga krediter."

"Hur är det då med bestraffningen av den skyldige? Som åtalad i den allmänna debatten har Greenspan kommit med diverse bortförklaringar. Först var han "chockad" över att hans tro på självreglering hos banker och finansinstitut visat sig djupt felaktig. Han räknar finanskrisen som en exceptionell händelse, som en unik naturkatastrof, i stället för att se den som en vanlig finanskris - en bisarr inställning med tanke på den finansiella historien. Inte nog med det, Greenspan har på sistone riktat hård kritik mot de blygsamma försöken till skärpt reglering av de finansiella marknaderna. Han tycks inte ha lärt sig någonting."

Jonung anser att de ansvariga har kommit alldeles för lätt undan och jämför med när världens första Riksbank, den Palmstruckska banken i Stockholm, gick konkurs och slutar:
"Ingen av de beslutsfattare som rimligen kan utpekas som ansvariga för den amerikanska finanskrisen har ställts inför domstol - i bjärt kontrast mot åtalet och domen mot Palmstruch. Han benådades av högre instans, undvek dödsstraffet men blev kvar i fängelse till strax före sin död. Kanske finns här en läxa för finansvärlden i dag om vikten av personligt ansvar för dem som har makten över kreditgivningen?"

Lars Jonung var tidigare närmaste ekonomiske rådgivare åt Carl Bildt, när Bildt var statsminister. Idag är han ny ordförande för Regeringens ekonomisk politiska råd. Jonung börjar uppenbarligen luta mot att det behövs en ny Ferdinand Pecora för att åtala de ansvariga för finanskrisen, men skall det vara någon mening med att sätta dit spekulanterna, borde han också kräva reglering av bankerna enligt Glass-Steagall och en omläggning av kreditflödena så att regeringen satsar mer är fem ynkliga nya miljarder för att rusta upp svenska järnvägarna.

Läs hela Lars Jonungs ledare i Dagens Nyheter här

Läs om LaRouche och Angelideskommissionen http://www.larouche.se/nyheter/2011/01/31/larouche-hade-ratt-visar-ameri...