Schillerinstitutets vänner i danska valet

Tom Gillesberg, ordförande för Schillerinstitutet i Danmark, är partioberoende kandidat till det danska folketinget i Köpenhamns Storkrets. Valet utlystes till den 15 september med bara tre veckors förvarning. Från Schillerinstitutet ställer också Janus Kramer Möller upp i östra Jylland (Århus) och Hans Schultz i norra Jylland (Ålborg). Det innebär att trettio procent av danskarna potentiellt kan rösta på Schillerinstitutets politik i folketingsvalet. Alla tre kandidaterna har egna valaffischer med det gemensamma valtemat: "Glass-Steagall eller kaos: En delning av bankerna - inte hyperinflation!" Temat kommer att vara lätt för danskarna att känna igen eftersom det erinrar om den berömda valkampanjen som den socialdemokratiske statsministern Stauning drev på 1930-talet: "Stauning eller kaos".

Schillerinstitutet är den enda oppositionen mot bankerna sedan samtliga partierna i folketinget den 24 augusti röstade för det nya "bankpaketet", som garanterar bankernas fortlevnad, med hjälp av statens stöd. I det tidigare systemet har två småbanker tillåtits gå under på aktieägarnas och andra bankers bekostnad, men inte på skattebetalarnas. Nu är däremot storbankerna hotade och då har samtliga partier i folketinget kapitulerat för spekulanterna.

I ett uttalande välkomnade Tom Gillesberg valet:

- Det är bra att statsminister Lars Lökke Rasmussen äntligen lagt fast valdagen. Genom de senaste åren har hans regering totalt undervärderat den internationella finanskrisen och de åtgärder som behövs för att föra oss säkert in i framtiden. Som jag tidigare varnat för med vår valslogan "När bubblan brister ... Ett nytt Bretton Woods-finanssystem" år 2005 och i valet 2007 med kampanjen "Efter finanskraschen: Magnettåg över Kattegatt", så är den kris som startade hösten 2007, och 2008 döptes till "den globala finanskrisen", inte en vanlig konjunkturkris, utan en systemkris, där hela det internationella spekulationsinfekterade finanssystemet bryter samman. Alla de många hjälppaketen till finansvärlden, liksom de olika danska bankpaketen, har inte gjort något åt det egentliga problemet, utan blott lett till en djup skuldsättning av länder, dvs. den nuvarande statsskuldskrisen och en akut fara för hyperinflation.

- Det finns endast en lösning på krisen: En uppdelning av bankernas verksamhet i likhet med banklagen Glass-Steagall som infördes i USA 1933. Bankverksamheten delas upp på två olika sorters banker: 1) Vanliga banker, som fungerar väl under statens beskydd, och som inte får använda insättarnas pengar till spekulation; och 2) Finansbolag, som t.ex. Saxo Bank, som inte ska ha någon form av statligt beskydd utan tvärtom stränga regler för att kontrollera deras göranden och låtanden. De enorma mängder av derivat, CDS, MBS o.s.v., som i stigande grad har blivit navet i det finansiella systemet, ska i största möjliga utsträckning avskaffas, och sättas under sträng offentlig kontroll.

- I takt med att finanssystemets sammanbrott sätter den normala kreditmarknaden ur spel, måste staten träda in och skapa statliga krediter till öronmärkta projekt, som kan förbättra den framtida ekonomin. Det kan vara stora infrastrukturprojekt, som en Kattegattbro och ett danskt magnettågsnät, motorvägs-, magnettågs- och järnvägsprojekt; angelägna kommunala och regionala anläggningsarbeten, och nödvändiga investeringar i forskning, industri och jordbruk.

- För att se till att denna debatt finns med i valrörelsen och i det kommande folketinget, ställer jag upp som partioberoende kandidat med parollen "Glass-Steagall eller kaos: En delning av bankerna - inte hyperinflation."

Valaffischer och valvideor kan ses på www.sive.dk. Kontakt: info@sive.dk Tlf: +45 35 43 00 33 eller +45 24 48 29 97.

Se Helga Zepp-LaRouches stöduttalande och analys på video här