Schillerinstitutets konferens: "Rädda civilisationen från avgrunden"

Schillerinstitutets internationella konferens den 2-3 juli 2011 presenterade ett utomordentligt program för ekonomisk återuppbyggnad och en klassisk kulturell renässans, allt till syftet att "rädda civilisationen från avgrunden". De ungefär 350 deltagarna, många av dem ungdomar, från många olika länder, samlades i Rüsselsheim, Tyskland, för att höra fyra paneldiskussioner:

1. Det globala finanssystemets omedelbara desintegration, eller stiftandet av en Glass-Steagall-lag?

2. Vetenskapens överlägsenhet över ideologin

3. Afrikas industrialisering: Europas moraliska test

4. Klassisk kultur och kreativitet: den kommande renässansen

Några tal som absolut måste höras är huvudtalet av Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche, två tal av ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche, och en presentation om hur det är möjligt att förutse jordbävningar, av den ryske vetenskapsmannen Sergej Pulinets. Videor från talen offentliggörs fortlöpande på Lyndon LaRouches webbplats och på tyska Schillerinstitutets webbplats.

Programmet för konferensen var utformat för att framhäva behovet av en klassisk kultur, särskilt musik, för att inspirera människans kreativa förmåga. Alla paneler öppnades genom musikaliska bidrag, och på lördagkvällen var det dags för en storartad Musikabend. De största höjdpunkterna denna kväll var framförandet av två Schumann-sånger och en Verdi-aria av den berömda italienska operasångerskan och sångläraren Antonella Banaudi (som även talade på kulturpanelen på söndagen), samt de hebreiska slavarnas kör från operan Nabucco och Beethovens Körfantasi framförda av Schillerinstitutets egen orkester och kör.

I en kort skrift, författad efter helgen, skildrade Lyndon LaRouche poetiskt den kraftfulla andliga verkan som konferensen, inklusive musiken, hade på deltagarna:

"Det var, som någon skulle kunna säga, två dagar som var, i Rüsselsheim, men inte i Rüsselsheim allenast. Låt detta bli en odödlig händelse, den vackraste företeelsen, i kraft av dess karaktär och substans, dess hängivenhet till den mänskliga själens odödliga skönhet."

VIDEO: Se Hussein Askarys direktrapport från konferensen