Krav på bankdelning i England!

Lord Skidelsky krävde en uppdelning av bankerna enligt Glass-Steagall i en debatt i parlamentets överhus den 31.3 2011. Han är känd som en av John Maynard Keynes främsta biografer.

I sitt korta anförande stödde han förslaget att skapa "en investeringsbank med uppgift att investera i gröna projekt [hmm], transportinfrastruktur, allmännyttiga bostäder och exportorienterade lån". Han ansåg att denna nationella investeringsbank skulle kunna samla kapital genom att ge ut obligationer med "bara lite högre ränta and statsobligationer, vilket skulle passa för långsiktiga investerare. Det skulle kunna vara ett sätt att mobilisera pensionskapitalet till investeringar i vår ekonomis långsikta framtid", sa han och fortsatte.

- Min andra punkt är att vi behöver ombalansera vår ekonomi bort från finansiella tjänster i riktning mot högvärdig tillverkning och kreativa tjänster. ... Bankerna har en nyckelroll i detta, men för att åstadkomma det behöver vi en bankreform. Den har knappt påbörjats. Jag stöder därför [centralbankscehfen] Merwyn Kings kampanj för en brittisk Glass-Steagall-lag för att dela banksystemet i affärs- och investmentbanker [motsv. på svenska affärsbanker och finansbolag].

- Vi måste undvika som pesten att återkomma till situationen då centrala affärsbanker var så fullproppade med dåliga vadslagningar pådyvlade dem från sina investmentbanksherrar, så att inte hade pengar att låna ut till hushåll och företag - just de grupper som behöver stöd i en recession. Detta trots de enorma lån och skulder de har lagt på skattebetalarna.

- Detta är inte enbart en fråga om att ombalansera bankerna för tjäna ekonomins behov, det är fråga om att ombalansera makten i ekonomin för att tjäna det brittiska folkets behov. Som saken är nu, är bankerna den permanenta regeringen i landet, oavsett vilket parti som är vid makten. Om vi inte bryter deras makt, fruktar jag att alla påbud från våra politiska procedurer och vad vi säger i denna kammare idag, kommar att vara en massa "gnölande utan betydelse".

Lord Skidelsy är inte ensam att trycka på en brittisk Glass-Steagall inför Bankkommissionens rapport som tillkännages på måndag den 11.4. Även underhusets finansutskott har lämnat en rapport där man kräver att bankerna bryts upp,men med motivet att stärka konkurrensen. Rapporten slår fast att marknadskoncentrationen av de "fem stora" är så stor att de har blivit "för stora att falla" (TBTF) och de är på väg att bli ännu större. Insättningar och investeringar görs i banker som, med undantag för Barclays de facto är garanterade av skattebetalarna. Man skriver:
- De fem stora bankerna - Lloyds Banking Group, RBS, Barclays HSBC och Santander - har en överväldigande 85 procent av insättarmarknaden.

Rapporten föreslår att högrisktagande investmentdelar av bankerna skall hållas separat från deras sparkonton och andra långsiktiga sparformer. Finansutskottets ordförande Andrew Tyrie kritiserade regeringen för att inte sätta konkurrensen som det centrala målet för de nya bankregleringen. Han sa att högrisktagande investmentdelar måste inhägnas med staket för att skiljas från sparkonton och andra långsiktiga sparformer.