Nils-Axel Mörner om havshöjningsbluffen

LaRoucherörelsens engelskspråkiga populärvetenskapliga tidskrift 21st Century Science & Technology har professor Nils-Axel Mörners artikel om havshöjningsbluffen på omslaget. Artikeln slår fast att det inte pågår någonalarmerande höjning av havsytans nivå, med utgångspunkt från hans forskningsarbete på ögruppen Maldiverna i Indiska Oceanen. Mörner skriver: "Medan IPCC och deras pojkscouter tar fram allt vildare förutsägelser om
havnivån för den närmast framtiden, visar verkliga fakta från
observationer att havsnivån har hålligt sig praktiskt taget konstant de
senaste 40-50 åren."

Artikeln kan läsas genom att klicka här

Det går att prenumerera på onlineversionen av tidskriften här

Det kostar för 6 nummer bara 25 dollar och för 12 nummer 48 dollar. Tidskriften kommer med 4 nr per år. Det finns en tysk motsvarig tidskrift som heter Fusion.

Här är de andra nya artiklarna i den engelska utgåvan av vinternumret 2010:

THE GREAT SEA-LEVEL HUMBUG: There Is No Alarming Sea Level Rise! by Nils-Axel Mörner

LUC MONTAGNIER'S REVOLUTION IN BIOLOGY New Evidence for a Non-Particle View of Life by Laurence Hecht. France's leading virologist, Luc Montagnier, demonstrates the emission of low-frequency electromagnetic waves from bacterial DNA sequences, and the apparent ability of these waves to organize nucleotides into new bacterial DNA.

NUCLEAR REPORT - RUDOLF SCHULTEN'S HIGH TEMPERATURE REACTOR: A Technology Ready for Today
Dr. Urban Cleve

Let's Tell the Truth About Plutonium and Hanford by Michael R. Fox, Ph.D.

Space Technology Can Transform Africa by Marsha Freeman

INTERVIEW: DR. MOHAMED ARGOUN 'Bring the Benefits of Space to Developing Countries'

EDITORIAL - Science and Morality: Celebrating Robert J. Moon at 100

BOOKS - A Feverish Malthusian Defends Malaria as a Non-Problem. The Fever: How Malaria Has Ruled Humankind for 500,000 Years by Sonia Shah
Reviewed by Donald Roberts, Ph.D.

BOOKS - Looking at Man's Role in the Universe. Talking About Life: Conversations on Astrobiology by Chris Impey
Reviewed by Oyang Teng


21st Century Science & Technology
P.O.Box 16285
Washington D.C. 20041
Tel 703-777-6943
Fax 703-771-9214
www.21stcenturysciencetech.com