Förtroendevalda vägrar betala giftkrediter

Uttalande från franske presidentkandidaten Jacques Cheminade, ordförande för EAP:s systerparti Solidarite et Progres till stöd för den nybildade organisationen av städer och kommuner för att upphäva de "förgiftade krediter" som de lurats att ta av bankerna:

Inte en enda dag går utan nya avslöjanden, må det än vara sjukhuset i Ajaccio på Korsica, bostadsprojekt i Toulouse, staden Saint-Etienne, Lilleregionen, sopförbränningsföretaget i Saint-Germain-en-Laye, byn Ploeren, staden Rouen, departementet i Seine-Saint-Denis, staden Saint-Maur-des-Fosses, brandförsvaret i departementet Ain, allmännyttiga bostäder i Lyon, etc.

De alla har drabbats av "förgiftade krediter" som såldes inte bara av finansbolag som Royal Bank of Scotland (RBS) eller Deutsche Bank, utan även av banker med anknytning till den statsägda kommunfinansieringskassan CDC, som Dexia Credit Local (17,6 % ägd av CDC) och Natixis. Dessa finansinstitutioner stäms av ett ökande antal förtroendevalda från städer eller allmännyttiga företag, som tvingas vidta drastiska budgetnedskärningar eller gå i konkurs.

Mellan 2000 och 2008 påstod våra bankmän fräckt att, tack vare deras fantastiska förvaltning, skulle Frankrike skyddas från en kris liknande USA:s bolånekris, som utlöste den värsta insolvenskrisen i världen sedan den depressionen på 1930-talet. Men sedan dess, som det avslöjades {Le Monde} den 17 dec 2010, har inte mindre än 18 av de 22 administrativa regionerna i Frankrike lurats ta förgiftade krediter, liksom 62 av de 100 departement (län), tusentals städer, 373 medicinska institutioner, inklusive 290 sjukhus, 107 allmännyttiga bostadsprojekt, och 42 lokala utvecklingsbolag. Regeringen påstår, baserat på siffror från Dexia, att volymen förgiftade krediter är 10 miljarder euro, men enligt kreditvärderingsinstitutet Fitch är den egentliga siffran snarare mellan 30 och 35 miljarder euro, dvs. en fjärdedel av det totala antalet krediter.

Dessa " förgiftade krediter" är bara en avspegling av det totala "giftsystemet", som vi föreslår att man ska ta bort så snabbt som möjligt med en global Glass-Steagall, dvs. ett ordnat konkursförfarande för att avskilja de spekulativa krediterna från dem som tjänar den reala fysiska ekonomin. Under detta nya system räddas aldrig spekulanter som förlorat med statliga pengar, och bankerna skulle återigen bli verktyg som tjänar ekonomin. För att genomföra det, föreslår vi fem åtgärder som alla hänger samman:

1) Upprätta en riktig utredningskommission om finanskrisen som är tillräckligt oberoende och försedd med fullmakter för utredningar och husrannsakningar;

2) Förbjud utgivning av värdepapper på skulder, s.k. värdepapperisering, vilket utpekades av den amerikanska Angelideskomissionen som undersökte orsakerna till finanskrisen. Det måste erkännas, i sanningens namn, att en skuld inte bara är vilken tillgång som helst.

3) Förklara ett moratorium på betalningar av ockerräntor för förgiftade krediter till samhällsinstitutioner och återbetala kapitalet på dem.

4) Använd Glass-Steagall kriterierna för att dela bankerna Dexia och Natixis med en noggrann särskiljning av insättningsbankväsendet från investeringsbankväsendet (mäkleri, börshandel, osv.), vilka kommer att placeras i separata juridiska enheter. Credit Local borde återföras under kommunfinansieringskassan CDC och den franska staten, och Credit Communal under den belgiska staten, så att man kan garantera fortsatt finansiering åt städerna.

5) Kommunfinansieringskassan CDC skall återgå till sitt ursprungliga syfte, och upphöra med allt spekulativ verksamhet.

Läs ett uttalande av de revolterande borgmästarna här (på engelska)