Skuggbankerna belystes i SvD

Den amerikanska finanskrisutredningen Angelides-utredningen har satt fingret på fenomenet med skuggbanker i det internationella finanssystemet. Det är hela det skumraskeri av finansverksamheter som agerar utanför regleringarna för bankerna och nu växt sig större än bankerna. Efter finanskrisen har regeringarna låtit dessa högspekulativa delar av finanssystemet komma undan allt tal om reglering och kontroll. I stället har man t.o.m. givit dem bankstöd från staten, när banker understötts med jättesummor som slussats vidare till dessa skuggbanker.

I huvudartikeln i söndagens näringslivsbilaga av Svenska Dagbladet har journalisten Andreas Cervenka i starka ordalag beskrivit denna "zombie"-verksamhet i finanssystemet. Han beskriver hur sneda åtgärdspaketen mot finanskrisen varit. Åtgärderna har riktats mot bankerna vilket gör att hela finanssystemet är på väg att knuffas ännu längre över till skuggbankerna. Cervenka skriver:
-Flera varningsrop hörs nu för att de nya kraven bara kommer leda till att pengarna söker skydd i mörkret. Finansmarknaden kan liknas vid en vattenfylld ballong, klämmer man åt i ena ändan sväller bara den andra.

Detta illustrerar problemet med den banklagstiftning som just nu är regeringens huvudspår, nämligen att bankerna skall öka sina kapitalbuffertar. Det kallas Basel III-regler och är ingen lösning på finanskrisen som larouche.se tidigare betonat. Bankerna regleras lite men hela den oreglerade finansmarknaden av högspekulativa verksamheter lämnas orörd.

Cervenka tar inte upp det konkreta förslaget att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall för att separera bort skuggbankerna från allt statligt stöd. Utan stödet från staten skulle dessa högspekulativa aktiviteter kollapsa som vilket pyramidspel som helst. Det är ingen förlust för mänskligheten om statens kreditförmåga undandras några få spekulanter och i stället kan användas för att sätta folk och företag i produktivt arbete. (Lyndon LaRouche har skrivit om detta i ett nytt dokument "Bad Banks Now go To Hell".)

Cervenka antyder otydligt på slutet att "skuggbankirerna skingras på kortare tid än det tar att tända en lampa" om de hölls borta från de 60.000 miljarder dollar som var placerade i världens fondindustri (pensionsfonder, vanliga aktie- och räntefonder eller försäkringsbolag). I nästa artikel kanske han förklarar detta, som skulle kunna vara någon slags separering av privatpersoners sparkapital från de värsta spekulanterna. Han antyder i alla fall att skuggbankerna inte kan stå på egna ben utan helt parasitärt lever på att spela med andra människors tillgångar.

Denna första artikel i en stor svensk tidning om skuggbanksystemet är väl värd att läsa (klicka här) men den som vill veta mer och kan engelska bör läsa Angelides-utredningens rapport på fcic.gov/