Angelides omnämnd på Island

Den stora isländska nyhetssidan Icenews, som motsvarar svenska nyhetsbyrån TT, har publicerat en artikel av Ulf Sandmark om hur den svenska Riksrevisionen i sin rapport indirekt stött den isländska lösningen på bankkrisen.

Det är sensationellt att en svensk myndighet omnämner Islands bankkrislösning positivt, eftersom den officiella svenska positionen är att tvinga Island att ta på sig bankernas förluster, speciellt genom att gå med på att betala förlusterna för de utländska kunderna till den konkursade banken Icesave. Denna politik har hamrats in av Folkpartiets riksdagsman Carl Hamilton liksom av statsminister Fredrik Reinfeldt. Den svenska linjen har varit rena brodermordet, eftersom den blockerade alla Nordiska länders lånebistånd till Island och tvingade in dem under Internationella Valutafondens kontroll, där Icesaveavtalet ingick som ett villkor. Det gjorde att  Norges villkorsfria direkta lån till Island stoppades av bankernas vakthund Sverige. Först efter mycket hårda villkor har IMF börjat släppa fram delar av lånet tilll Island, som under tiden har gjort revolt mot IMF:s, Storbritanniens, Hollands och Sveriges hårda Icesavekrav och nu går till den andra folkomröstningen om det.

Artikeln på Icenews innebar också att den amerikanska Angelideskommissionen presenterades på Island med hemsidesadressen där rapporten kan laddas ned gratis. Se artikeln här