Magnettåg i TUSEN km/timmen

Nu blir det allt tydligare, varför Sverige måste satsa på magnettågstekniken för att bygga de nya höghastighetsbanorna för järnvägen. Med rälstekniken kan man inte komma upp de hastigheter, som blir möjliga med vakuumtekniken som nu utvecklas i Kina.

Det är Jiangtong-universitetet, som nu har ett pågående projekt för att bygga ett magnetsnabbtåg som ska gå i ett vakuumrör. Det kommer kunna nå hastigheter mellan 600 km/timmen och 1000 km/timmen. Man hoppas att en prototypmodell ska kunna presenteras om två eller tre år. Jiangtong ligger i sydvästra Sichuan-provinsen. Förutom Folkets dagblad har detta projekt beskrivits i det nationella radioprogrammet Kinas röst, men också i danska Jyllandsposten, som visade en intressant skiss på vacuumtåget.

Folkets dagblad skrev:
- För att kunna förverkliga höghastighetsbanan föreslog vetenskapsmän en ny vakuumrörsteknik. I dessa från luft isolerade rör ska magnettåget köras. Tåget kan då köras mycket snabbare med mycket mindre luftmotstånd och utan hjulförslitning.

Man utgår från att denna teknik kommer att vara i allmänt bruk runt år 2030. Då kommer t ex körtiden för den 2300 km långa sträckan mellan Beijing och Guangzhou bara vara 2,5 timmar.

Daryl Oster, som äger det amerikanska patentet för vakuumrörsteknik, började år 2002 sitt samarbete med tre kinesiska vetenskapsmän vid Jiaotong-universitetet för att han inte längre fick något stöd i USA. De tre är Zhang Yaoping, Shen Zhiyun och Wang Jiasu.

En svensk trångsektorsplan som rapporterats av Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet, visar att det är avgörande att bygga nya höghastighetsbanor. Med dagens höghastighetståg på Västra stambanan mellan Skövde och Göteborg är högsta kapaciteten åtta tåg i timmen i var riktning. Med jämnare hastighet mellan tågen skulle banan klara 15-20 tåg i timmen. Med en höghastighetsbana kan man alltså dubbla kapaciteten på de gamla stambanorna och också inför snabbgodståg. Bristen på höghastighetsbanor är således en stor orsak till varför svenska järnvägen har så dålig kapacitet.

Länge har den svenska finanspolitiken styrt bort resurserna från infrastrukturinvesteringar och därmed blockerat framtidsprojekt som magnettågen. Nu måste de nya banorna planeras med tanke på den bästa tekniken och lyfta hela landets transportsystem till en ny nivå.