Tom Gillesberg vittnade inför EU-utskottet i Folketinget

LaRoucherörelsens ledare i Danmark Tom Gillesberg avgav ett koncist och effektivt vittnesmål, om finanskrisen inom EU och hur den måste lösas, inför åtta ledamöter i danska Folketingets EU-utskott. Schillerinstitutet var första punkten på dagordningen för EU-utskottets möte den 28 januari 2011 under ledning av socialdemokraten Anne-Marie Meldgaard. Hela talet, med en hel rad åtföljande powerpointbilder, finns att läsa på danska och engelska på danska Schillerinstitutets hemsida här .

Vittnesmålet kan också ses som video på Folketingets egen hemsida här (På denna video börjar sammanträdet kl 10:00.)