LaRouche: Vi har en allians!

I en diskussion med sina medarbetare söndagen den 12 december betonade Lyndon LaRouche, att det finns en internationell allians som kan ersätta det pågående vansinnet.

Allt som hänt hittills i krisen saknar relevans, sa han.

– När vi nu närmar oss jul, är varje del av världen färdig att explodera. Därför har vi i LaRoucherörelsen, genom våra initiativ, en möjlighet att åstadkomma en radikal omsvängning bort från den rådande internationella politiken.

LaRouche betonade att verkligheten, tvärtemot det vansinne som dominerar den nuvarande skenbara politiska geometrin, är att det finns en internationell kombination av nationer som håller med om det som LaRouche föreslår.

– Om man läser av världsläget utifrån det som kan uppfattas som rådande trender, är läget nedslående. Men om man inser att vi går in i en ny period, som skulle kunna bryta upp allting, då finns det fog för optimism.

Se på vilken kombination av nationer som håller med oss, sa LaRouche.

– Vi har Kina, som i huvudsak håller med oss. Indien är viktigt. Ryssland är extremt viktigt. Vi måste byta vårt fokus till detta nätverk av stater generellt. Fokusera inte bara på Nawapa! Det är bara en utgångspunkt till ett bredare globalt utvecklingsperspektiv, som inbegriper bland annat Plinho i Mexico, överbryggandet av Darienluckan för att komma till Colombia och hela vägen vidare till Argentina. Det inbegriper det afrikanska utvecklingsprogrammet Transaqua. Det inbegriper Beringssundsprojektet och utvecklingen av Sibirien.

Hela världssystemet håller på att rasa ihop och de som är pessimister är på fel sida, underströk LaRouche.

– Vårt jobb är att visa ledarskap genom att ge folket en aning om vad som kan och måste göras. Vad kan vi göra åt pessimismen? Vi kan göra en hel del. De enda goda nyheter som finns där ute, är de som vi skapar.