LaRouche om lördagens terrordåd

Lyndon LaRouche varnade på tisdagen (14.12) för att dra förhastade "konspirationsslutsatser" om lördagens terrordåd i Stockholm. Då tillräckligt ältats om, att bombmannen var irakiskfödd muslim, kom till Sverige med sin familj vid 10 års ålder och utbildats på universitet i Storbritannien, lade LaRouche fokus på det faktum, att tillbudet är del i en större trend som återspeglar en grav psykologisk störning hos generationen mellan 16 och 25 år (bombmannen Taimur Abdulwahab var något äldre, skulle precis fylla 29 år). LaRouche pekade på sambanden mellan å ena sidan tillbudet i Stockholm och andra liknande tillbud som märkts "islamsk terrorism" och å andra sidan tillbud som Virginia Tech och skolmassakrerna i Finland. I alla dessa fall återfinns spår av "Det nya våldet": Självmord i kombination med försöka att döda andra. "Detta är det tydligaste mönstret i alla dessa tillbud", var LaRouches bedömning. "Det är en sjukdom som sprids via miljön. Dessa tillbud av självmord, i kombination med massvåldshandlingar, åtnjuter genklang i hela den nämnda generationen och större kulturen. DET är mönstret här och alla slags bevis som skaffas fram för 'konspirationsfaktorer' är sekundärt mot DETTA mönster."

Lyndon LaRouche startade, med anledning av Columbinemassakern 1999, en kampanj för att avslöja och bekämpa vad han kallade "Det nya våldet". Sedan skolmassakern i finska Jokkela 2007 har larouche.se med kampanjen Är djävulen i din dator? fortsatt arbetet.

Lyndon LaRouche menar att lördagens terrordåd bär "Det nya våldets" fingeravtryck.