Italiens största tidning kallar LaRouche profetisk

Enligt Italiens största tidning diskuteras LaRouches krav på att skilja ut affärsbankerna från den spekulativa finansverksamheten, återinförandet av Glass-Steagall, i Bryssel. Under rubriken: "Irland, EU och tvivlen om strategin mot krisen --- rösterna som kräver åtgärder mot spekulation växer i styrka", skrev den italienska tidningen Corriere della Seras korrespondent i Bryssel, Ivo Caizzi den 22 november i den ekonomiska bilagan Corrier Economia att denna riktiga lösning på Irlandskrisen faktiskt diskuteras i EU-sammannhang i Bryssel, trots att man officiellt förtiger det. , ett uppseendeväckande bidrag från dess. Caizzi framhävde i sin artikel Lyndon LaRouches profetiska och ledande roll i denna debatt. Han inleder sin artikel:

"I Bryssel har debatten om nödvändigheten av att sätta igång åtgärder mot krisen med hjälp av kraftiga begränsningar av finansspekulationen åter satt igång. Hittills är det mittenpartierna och vänstern i Europaparlamentet samt den europeiska fackföreningsorganisationen CES som driver på. Den lösning som diskuteras igen är att skilja affärsbankerna från den spekulativa verksamheten vilket har föreslagits av Paul Volcker, en av Obamas rådgivare. Lyndon LaRouches insikter verkar vara profetiska. Sedan krisens början har den amerikanske ekonomigurun [här positivt menat] krävt att skattemedel bara ska sättas in för krediter till produktion och privata hushåll och att misslyckade spekulativa aktiviteter inte ska räddas."

LaRouches kampanj, som kräver att Glass-Steagall-principen återinförs i USA och internationellt, har haft en stor genomslagskraft i USA och internationellt sedan den lyftes fram i september 2008. Motioner för att införa en sådan lagstiftning har lagts fram i det italenska parlamentets båda kamrar. I USA finns fyra olika lagförslag under behandling om att återinföra Glass-Steagall-principen i senaten och representanthuset. Alla tidigare försök har saboterats av president Obama som utförde vad det brittiska imperiet kräver: Inget ingripande mot spekulationen!

Den italienska orginalartikeln hittar man här