Svensk affärstidning om Glass-Steagall-debatten

En viktig artikel i den dagliga affärsstidningen Realtid.se beskriver den omfattande diskussionen om en ny banklag i Sverige med utgångspunkt från den internationella diskussionen om Glass-Steagall. Det är den första svenska affärstidningen som berättar om vilka alternativ som finns för att lösa bankkriser. Artikeln har rubriken "Bråk om nya banklagen" och är skriven av Ian Hammar den 2010-11-01 | 18:44

Artikeln börjar: "Finanshöjdarna kombatterar om det ska vara Basel 3-reglerna eller Glass-Steagall-principen som ska gälla. Så här går tongångarna."

Läs artikeln här