Människor som inte tänker tror lätt på lögner! Organisera för lösningen nu!

Från Matteus 10:26-27:

"Frukten alltså icke för dem; ty intet är förborgat, som icke skall bliva uppenbarat, och intet är fördolt, som icke skall bliva känt."

"Vad jag säger eder i mörkret, det skolen säga i ljuset, och vad I hören viskas i edert öra, det skolen I predika på taken."

LaRouche.se återpublicerar här en dialog som bröt ut på sourze.se. Vi har rättat stavfel och grammatik. Originalet finns på http://www.sourze.se/forum/thread/10726407/page1. Syftet med publiceringen är att visa hur fel det blir när folk inte lyssnar på vad vi säger innan de uttalar sig om oss. Det relaterade problemet med den allmänna förnekelsen av den hyperinflationära krisens trängande nödvändighet tas också upp.

Deltagarna i dialogen är, förutom en viss "Karl" som valt att vara anonym: Leif-Arne, som verkar uppriktigt förvirrad, samt EAP-medlemmarna Ulf Sandmark och Andreas Persson. Vad Karl säger får han stå för, men han verkar ha varit på den här hemsidan. Vi vill dock poängtera att vi på larouche.se inte menar att Maria Wetterstrand har sex med djur. Läsaren uppmanas att själv ge sig ut och missionera i bloggosfären, eller kanske till och med i verkligheten.

-----------------------------------

Karl
2010-10-15 10:36:00 Vi behöver en helt ny ekonomisk världsordning. Synd att budgetdebatten i Riksdagen var på sandlådenivå och sd (finansmaktens horor) lyckades med sitt uppdrag: Att se till att ingen märker att vare sig alliansen med fp:s (fascistpartiets?) Olle Schmidt (en idiot) och Carl B. Hamilton (en legitimerad idiot) i spetsen och anarkosyndikalisten Borg i släptåg, eller den rödgröna röran, har någon lösning på krisen. Förutom att börja massmörda befolkningen! Maria Wetterstrand gör det för miljön, Borg för budgetbalansen, men de är överens om vad som ska göras. Titta på Hamiltons förslag om finansdiktatur i EU-format. Och tänk efter om konsekvensen skiljer sig från Djursexmarias våta drömmar om att, likt förebilden Prins Philip, få "bidraga något till att avhjälpa överbefolkningen"!
anonymt inlägg #1

Leif-Arne
2010-10-15 11:44:00
Sandlådenivå var visst ordet sade Bull.
inlägg #2

Andreas Persson
2010-10-15 12:08:00
Leif. Har du inte förstått att det är hyperinflationär explosion på gång i finanssystemen och att vi i LaRoucherörelsen är de enda som vet vad som ska göras och kan säga det tydligt, offentligt. Att attackera oss nu är jämförbart med att skjuta sig själv i huvudet i ett försök att rädda sin fot. Skärpning!
inlägg #3

Leif-Arne
2010-10-15 12:09:00
Skjuta sig själv i foten, svarade Bill
inlägg #4

Leif-Arne
2010-10-15 21:58:00
Vill man närmare utröna vad LaRouchesekten är för djupingar kan man läsa på en avhoppares blogg: [länk]
inlägg #5

Ulf Sandmark
2010-10-16 01:23:00
Leif-Arne: Du försöker bara undvika all diskussion om finanskrisen. Vill du verkligen skydda finanssystemets pyramidspel i de oreglerade hedgefonderna, att kreditsystemet skall användas för finansbubblor och inte till produktionsföretag och jobb, att människor skall dö för att rädda finanssystemet, att finansbubblorna bara skall kollapsa och skapa kaos? Varför älskar du Basel III? Cynism är inget att skylta med, det är bara kapitulation.
inlägg #6

Leif-Arne
2010-10-16 09:08:00
EAP har ju förutspått finansystemets snara kollaps i en massa år nu, men att ekonomin är cyklisk är ju inget nytt, det har den varit ända sedan Jacob drömde om feta och magra kossor. Även om nuvarande ekonomiska system och finanssystem har sina brister och är långt från optimalt så visar de historiska erfarenheterna av planekonomi att det leder till ineffektivitet och stagnation.
inlägg #7

Ulf Sandmark
2010-10-16 18:21:00
Tack Leif-Arne för en rak åsikt, även om du har har både fel och dålig koll. Det EAP har förutspått är inte någon cyklisk kris utan ett systemsammanbrott. Vi har haft rätt hela tiden. Efter varje fas i finanskrisen har folk sagt att krisen nu var över, men sedan har den bara kommit igen ännu värre. EAP har kunnat förutsäga det, därför att vi håller koll på den reala ekonomin i förhållande till pengavärdena och pekat på att varje kris lösts med ta ny lån för att täcka gamla förluster. Nu har bubblorna växt sedan mitten av 1960-talet, så att systemkollapsen riskerar att bli en civilisationskollaps med förlusten av miljarder människoliv. Det handlar inte om någon cyklisk konjunktursvängning (om du inte drar ut svängarna alldeles våldsamt genom civilisationernas historia). Ingen kan rädda pyramiderna av värdepapper. Eftersom EAP kan förklara orsaken till krisen, har vi också en lösning. Den gå ut på att rädda den reala ekonomin, och den bankverksamhet som har kopplingar till den, men låta resten falla ihop av sig själv. Dvs., EAP vill dela upp finanssystemet igen i affärsbanker, finansbolag och försäkringsbolag, vilket gjordes under president Roosevelt i USA enligt banklagen Glass-Steagall, vilken stabiliserade banksystemet i 60 år. Då behöver staten inte garantera kasinot i finansbolagen utan bara den "allmännyttiga delen" i affärsbankerna, dvs. betalningssystem, bankomater, insättningar och långivning. Detta är ingen planekonomisk politik, utan det amerikanska systemet, såsom det skapades i strid med det brittiska imperiets frihandel. Du kanske misstar dig på USA, eftersom man där har haft ett enormt stort inslag av statskontroll för att skydda producenter mot frihandel och för att bygga ut landets ekonomi på områden, där det inte fanns någon efterfrågan eller marknad innan staten skapade den, genom nya kanaler, järnvägar eller rymdsatsningen. Varken det amerikanska systemet eller EAP:s politik är någon planekonomi, i dess vanliga betydelse av socialistisk planekonomi.
inlägg #8

Leif-Arne
2010-10-16 19:08:00
Annars har ju Anders Borg utvecklat en modell för att stabilisera bankväsendet som fått en hel del uppmärksamhet. Är han och de som uppmärksammat honom helt fel ute? Är det inte planekonomi om staten "skapar efterfrågan" och "skyddar" medborgarna från frihandel?
inlägg #9

Ulf Sandmark
2010-10-17 00:45:00
Staten är helt central för att skapa möjligheter för att privata företag skall kunna växa maximalt. Det är inte planekonomi, det är det amerikanska uppfinnardrivna ekonomiska systemet, som Sverige kopierade när snilleföretagen grundades kring förra sekelskiftet. Ett statligt rymdprogram var t.ex. helt nödvändigt för att skapa en marknad för satellitkommunikationsföretag. Innan amerikanska staten byggde den infrastrukturen var det omöjligt att skjuta upp privata TV- eller telesatelliter. Staten skapade på så sätt den privata marknaden. Utan statligt skydd kan inte heller företag skyddas mot dumpning. I Sverige låtsas man att man har frihandel, men den offentliga sektorn är gigantisk och skapar en massa gratisservice som gör att svenska företag "skyddas", t.ex utbildning, forskning och infrastruktur. Anders Borgs modell att förstatliga banker i kris har bara med stor tur funkat på en liten bank. Bankerna har egentligen enorma mängder dåliga lån till pyramiderna, som vid en systemkollaps skulle avslöjas som jättelika förlustlån. Även om du tar (socialiserar) en bank gratis, kan det kosta många miljarder för skattebetalarna att röja upp i förlusterna. Där är både Borg och Ohly på samma farliga väg att betala kasinots förluster. Borg hade bara tur med Carnegie att han fick skiten såld innan det uppstod en ny Lehmankonkurs. Det är bättre, som nu både Riksgälden och Finansinspektionen föreslår, att bara rekonstruera banker under en statlig förvaltare. Då äger inte staten kasinots förluster. Det var det Banklagskommittéen föreslog 2000, men det räcker inte. Bankerna måste också nu delas enligt Glass-Steagall och derivatkasinot förbjudas för att skattebetalarna inte skall tvingas ta på sig finanssystemets gigantiska kasinoförluster.

Andreas Persson

[Svar till kommentar]#5. Varför lita på någon som är trög nog att behöva 15 år för att upptäcka att han är med i en "sekt"? Jag känner Torbjörn, han vet själv att han ljuger, och nog även varför. Om du träffat honom personligen skulle du förstå. Nog om honom. Lögnerna som han upprepar bör bemötas eftersom de skapar förvirring. Vi har gjort en film om sanningen bakom dessa fega påhopp: [länk] Har du sett den? Du kanske kan skriva en recension.

-----------------------

Till sist:

Lösningen i korthet är gigantiska infrastrukturprojekt, t ex NAWAPA som finansieras med statliga krediter efter att Glass-Steagall genomdrivits internationellt. Att Obamas eventuella bortfall från makten (genom det 25:e författningstillägget) debatteras flitigt i amerikanska ledande institutioner, har högsta relevans för den debatten. Och det är den enda debatten som vi bör föra.