Kina ökar takten för infrastrukturutbyggnaden

Kina fortsätter öka utbyggnaden av infrastruktur, vilket gör att Kina nu hoppar över mer utvecklade nationers nivåer för flera viktiga teknologier, inkluderande höghastighetståg. I börjand av oktober meddelade Hubei-provinsens nyhetsbyrå att Kina har börjat bygga sitt första yrkesutbildningcentrum för höghastighetståg, vilket kommer att anta 13.000 studenter med början nästa år för utbildningar till ingenjörer, tekniker, förare och andra i andra avancerade färdigheter som behövs för att bygga och driva Kinas höghastighetstågsystem, vilket nu är det längsta och pålitligaste i världen. År 2020 kommer 24.000 studenter finnas på utbildningscentret, som kommer att ligga i Yangtzedalen i staden Wuhan, en av Kinas största industricentrum. Denna skola kommer att bli ett centrum för forskning och utveckling av höghastighetstågsystem och för internationellt samarbete i dessa teknologier, rapporterade Hubei-provinsens nyhetsbyrå.

Den 26 september meddelade Kina att man påbörjar den strategisk vidareutbyggnad av järnvägen på den högsta höjden över havet i världen, Qinghai-Tibet-järnvägen. En utbyggnad på 253 km kommer att förbinda Lhasa, Tibets huvudstad, med staden Xigaze, som ligger nära gränsen till Nepal, Indien och Bhutan. Järnvägssträckan kommer att passera i närheten av Mount Everest, världens högsta berg, och kommer att korsa en av världens största kanjoner, Yarlung-Tsangpo-Brahmaputra floden i Tibet. Tibetjärnvägen byggdes under väldigt utmanande teknologiska förhållanden, inkluderande permanent frusen jord, extrem kyla och så höga höjder att tryckkabinvagnar krävs.

Från Sechuanprovinsen lyckades Kina den 10 oktober skjuta upp sin andra obemannade månsond. Den kommer att bli den första kinesiska månsond som direkt går in i transferbanan mellan jorden och månen, utan att först gå runt jorden, meddelade den kinesiska akademin för rymdteknologi. I en tidningsledare om rymdprogrammet som publicerades av Xinhua den 1 oktober, underströk det Kinesiska bolaget för rymdvetenskap och -teknologi (KRVTB) att "många av USA:s ledande teknologier inom informationsteknik, biologi och nya material utvecklades ur Apolloprojektet".

En viktig tillgång kan bli Månens förekomster av helium-3 för användning i kärnfusion, vilket skulle kunna förse världen med energi i 10.000 år, och dessutom kan det bli möjligt att producera ultrarena metaller och mediciner på grund av svagare tyngdkraft och andra förhållanden på månen, rapporterade KRVTB.

Kina håller också på att bygga en hel rad av enorma vattenkraftverk längs bifloderna till Yangtzefloden, och förbättrar därmed vattenregleringen för den gigantiska Tre ravinernas damm. Detta system kommer att inkludera mer än 20 kraftverksdammar längs Yalong- och Jinshafloderna, vilka så småningom kommer att producera tio gånger mer vattenkraft än Tre ravinernas damm. Den över 300 meter höga dammen Jinping I över Yalongfloden kommer så småningom att bli världen högsta damm när den är färdigbyggd i 2014. En andra del av projektet kommer att inkludera ett underjordiskt kraftverk som kommer att exploatera den dramatiska Jinpingkrökens geografi: Floden rinner kring ett berg i en krök och återkommer på bara 16 km avstånd från flodens högre lopp, med fallhöjd på 310 meter. Borrningen av en krafttunnel för vattnet genom berget kommer att tävla med tunnlar som har grävts i Frankrike och Schweiz i fråga om bergmassivets höjd över tunneln och det sammanlagda tunnelsystemet på 118 km för fyra vattentunnlar, ytterligare två för transporter och en för dränering.

Den ökade takten för den kinesiska infrastrukturutbyggnaden är nödvändig för att få in hela befolkningen, 1,4 miljarder människor, in i en modern ekonomi.