Vad anser EAP om sjukvård? Hussein Askary svarar

Hej Elin!

Tack för att du är intresserad av vårt parti, och bryr dig så mycket om innehållet i politiken. För att vara snabb i svar, vill jag hänvisa till ett kort videosvar jag gjorde åt en annan som frågade. Du hittar det här: http://www.youtube.com/watch?v=k6MY6f3CabQ

Annars är vår syn på sjukvård, sjukförsäkring, funktionshindrade och kroniskt sjuka personer, att det är en självklarhet att finansiera allt detta med skatter från ett produktivt samhälle (med betoning på "produktivt samhälle"). Nu efter 40 år av grön ideologi och finansiellt spekulationsspel, är vår ekonomi i Sverige, Europa och USA förstörd och produktiviteten är minskad. Så i stället för att reparera problemet i ekonomin genom att gå tillbaka till ett produktivt samhälle genom stopp för både finansspekulation och grön fundamentalism, föreslår våra politiker, som Obama har gjort, att vi går tillbaka till Hitlers 1939 Tiergarten-4 program för att eliminera "kostnaderna" som handikappade människor, kroniskt sjuka och gamla utgör. De betraktas helt enkelt som en belastning. Med en ny våg av åtstramning i sjukvården och en utslagning av de sjukförsäkrade tar Europa och Sverige nya steg mot fascismens "slutliga lösning" för den finansiella och ekonomiska krisen.

Med EAP:s och LaRouches program för att sätta en tvångströja på bankirer och spekulanter, och inte på de sjuka och svaga, och genom återindustrialisering av Sverige och världen och satsningar på infrastruktur, industri, modernt jordbruk, vetenskap och klassisk utbildning och kultur, kan vi försörja alla, även de som inte har full kapacitet att arbeta och försörja sig själv.

Människor skapade moderna samhällen och suveräna nationalstater, och drev fram den industriella revolutionen och kämpade mot imperier (som USA 1776 och sedan i kampen mot fascismen och nazismen) för att etablera ett mänskligare samhälle. Nu under tryck av finanskrisen, vill våra politiker steg för steg ta oss tillbaka till fascismen och imperiepolitiken. Detta kan vi inte tillåta. Om du, och andra i Sverige, ger ditt stöd till LaRoucherörelsen, så bidrar du till att stoppa barbariet och förstörelsen av den humanistiska europeiska civilisationen.

Hälsningar!
Hussein Askary
LaRoucherörelsen i Sverige - EAP
www.larouche.se

Från: elin
Skickat: den 10 september 2010 08:20
Till: larouche@nysol.se
Ämne: Vaken

Hej hej!

Jag är lite smått intresserad av erat parti. Jag har dock redan kommit underfund med hur jag ska rösta, om ni inte kan ändra detta med hjälp av era svar på detta mail. Jag har några punkter som jag tycker är oerhört viktiga som ni inte verkar se över, över huvud taget. Detta kanske inte är fallet.... Det vill jag kolla just nu i detta fall.

Jag är intresserad av jordbruk, hälsa, sjukvård, religion och kultur. Kultur vet jag att ni är måna om. Det är ett stort + från min sida,

Ni har däremot inte förklarat hur ni tänker göra med sjukvården. Kommer skatten vara kvar så att de sjukskrivna kan leva normalt?

Ska ni ha bra äldreboenden? Hur är det med handikappade och funktionshindrade?

Hur kommer ni göra med hälsoprogram som att starta program på tex jordbruk och hästgårdar för personer med nedsatt funktion så att de kan leva ett så naturligt liv som möjligt. Hur gör ni med de barn som blivit så skadade av kemikalier så att de ¨blir sjuka för livet? Elöverkänslighet, kroniska sjukdomar, att en person på sjukpenning fortfarande kan få ett anständigt liv och
ha en hobby.

Hur tänker ni göra med all GMO-föda? Alla vaccinationer? Kommer ni att se till att även alternativa sjukmetoder betalas med skatten?

Ska naturlig hälsa få vara gratis? Kommer djurlagarna att vara lika omöjliga som nu? Kommer det fortsätta vara samma regler för privatbrukare som det är för kommersiella brukare? I så fall kommer aldrig privatbrukarna att lyckas om de har ett dussin kor för enbart eget jordbruk.

Jag har Aspbergers Syndrom, ADHD och OCD även depression. Jag kommer troligtvis aldrig kunna jobba 100%, jag kommer alltid att komma tillbacka till att vara sjukskriven längre perioder. Jag jobbar 8 timmar i veckan på hunddagis, detta är dock enbart habilitering.

Så jag tjänar enbart 5 kr i timmen, utöver detta får jag aktivitetsersättning och bostadstillägg. Jag får dock hjälpmedel mm, men mina problem är verkliga vad dom än beror på. Om ADHD är en reaktion på någon stark allergi eller om det är något psykiskt spelar ingen roll. Problemet finns där och det är inte någonting som man kan ändra på. Detta tillstånd försvinner inte bara för att man hittar ett nytt namn på orsaken.

Jag vill kunna ha tillgång till den hjälp jag behöver och alla andra i min situation. Jag har en psykisk åkomma vid namn OCD: Tvångssyndrom.

Även detta är en riktig åkomma, så att säga, att det inte finns psykiska sjukdomar är även det falskt. Jag kämpar med ångest och tvång, även detta är någonting som jag behöver speciell hjälp med.

Men en av mina största funderingar kring politik är dock jordbruksverket. Om ni läser igenom där kommer ni att se att djurhållningen på många ställen är ouppnåelig för privatägare, de som enbart vill ha privat bruk. Det funkar för stora bruk men inte för små egna bruk.

Även kraven på olagliga djur i Sverige, varför det är så svårt att ha vissa djur. Jag tycker absolut att det ska finnas regler och även stränga sådana, men dessa regler är omänskliga.

Hälsningar