Rösta inte på någon? EAP svarar.

Kära Anita!

Du har säkert rätt att den svenska korruptionen inte uppmärksammats jämfört med andra länder som t.ex. Transparancy International väljer att angripa. Den grundläggande orsaken är det korporativistiska styresformen i Sverige som smälter samman maktgrupperingarna i Sverige till en enda smet, så att ingen oberoende granskning sker. Detta avhjälps inte med någon valvägran utan med en författningsreform. Detta har EAP skrivit mycket om på: http://www.larouche.se/program/bekampa-oligarkin/sverige-synarkisktisk-modell

Med dagens dominans liberaler, som med sina diktators tendenser är beredda att ta till vilka medel som helst för att hålla igång sina bubblor på de sammanbrytande finansmarknadera, skulle en författningsreform snarare leda till en ännu värre totalitarism och därmed myndighetskorruption.

Du måste därför först få styrfart på samhället med en återstart av de produktiva delarna av ekonomin. När de produktiva grupperingarna, som behöver frihet från korruption för att fungera, blir remoraliserade och starkare, liksom medelklassen, finns det möjlighet att göra en författningsreform.

Att röstskolka när det finns ett alternativ i form av Europeiska arbetarpartiet - EAP, som tar itu med allt detta, är bara ett stöd till ännu värre korruption allteftersom finansmarknaderna brakar ihop och banksektorn kräver mer åtstramning och diktatur för att se till att de prioriteras framför folket i krisen.

Göm dig inte bakom ett sofistiskt snack om stöd till folket, utan kom ut med oss på barrikaderna och kämpa!

Hälsar, Ulf Sandmark, LaRoucherörelsen i Sverige - EAP

Från: Anita
Skickat: den 21 augusti 2010 18:40
Till: Ulf Sandmark ,
Ämne: FW: Power to the people.

Rösta inte på något parti!

POWER TO THE PEOPLE.

Vill du ha krig, heroin, folk som flyr från sina hemländer, fattigdom, AIDS? Gå och rösta!

Vil du ha frihet, bra sjukvård, demokrati, och frihet? Rösta inte på något parti!!!!

Läs mer på: www.corruptio.blog.com