21:a århundradets stora projekt NAWAPA

NY VIDEO MED SVENSKT TAL: NAWAPA - EN ÖVERBLICK


President Franklin Roosevelts mest framgångsrika projekt inom ramen för New Deal var det berömda Tennessee Valley Authority (TVA), där hela Tennesseeflodens dalgång reglerades med kraftdammar och kanalutbyggnad. Det var förebilden när Lyndon LaRouche den 25 juli drog igång mobiliseringen för "21:a århundradets TVA" - den Nordamerikanska vatten- och kraftalliansen NAWAPA - för att ta ytterligare ett steg, när det nu är möjligt att avsätta Obama och införa en ny Glass-Steagall-lag så finanssystemet kan saneras. NAWAPA handlar om just det som ger möjlighet att höja människans produktivitet: infrastruktur och energiflödestäthet.

NAWAPA är ett system av dammar och kanaler mellan Mississsippi och amerikanska västkusten som kommer att väsentligt höja biosfärens produktionsförmåga i stora områden, som idag pga av vattenbrist riskerar att återgå till öknar. Enligt den ursprungliga planen, som utarbetades under 1950- och 1960-talen av ingenjörsfirman Ralph M. Parsons Co i Pasadena i Kalifornien, kunde NAWAPA säkra vattenförsörjningen för hela Nordamerikanska kontinenten i hundra år. Det uppdämda vattnet skulle räcka till att bevattna 220.000 km2, vilket motsvarar en 60 km brett landområde som sträckte sig genom hela USA, 800 km in i Kanada och 300 km in i Mexico. De 25 miljarder m3 vatten som skulle ledas till Mexico skulle kunna bevattna åtta gånger större areal än Egyptens Aswandamm. Enligt detta förslag skulle Kanada kunna erhålla 27 miljarder m3 genom projektet och USA 96 miljarder m3.

NAWAPA börjar med bygget av en serie dammar i Alaska och i Yukon i Kanada för att fånga upp vattnet i en hel rad floder som annars rinner ut i haven. Den största delen av detta uppdämda vatten skall därefter ledas i kanaler söderut till en 800 km lång, 16 km bred och 100 m djup reservoar, i en stor och lång dalgång i den södra delen av Klippiga bergen i Kanada. Vattenreservoaren bildas genom dammar, tunnlar, sjöar och även pumpstationer, eftersom dalen befinners sig på ca tusen meters höjd över havet.

Öster om Klippiga bergen leder en farbar kanal vatten genom serie vattenreservoarer till den närmaste av de Stora sjöarna, Lake Superior, så att vatten tillförs för att reglera alla de stora sjöarna på en konstant nivå och dessutom skölja ut sjöarnas föroreningar ända bort i Atlanten. Strax söder om Klippiga bergens stora vattenreservoar, som kommer sträcka sig ända in i USA, kommer en en stor pumpstation i Montana lyfta vattnet till en högre reservoar, vars vatten därefter av sig självt kan flyta i kanaler ända in i Mexico.

En hel rad vattenkraft verk kommer att kunna byggas i flera amerikanska floder, som därigenom också kan vattenregleras för att få slut på översvämmningar. Kanal- och reservoarsystemet på Klippiga bergens sluttningar kommer att förgrenas i en östlig och västlig del. Den östliga kommer direkt och via floder att försörja delstaterna Colorado, New Mexico, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas och Rio Grande-dalen i Mexico. Den västliga kommer att föra vatten till delstaterna Idaho, Oregon, Utah,Nevada, Kalifornien och Arizona såväl som de mexicanska delstaterna Baja California, Chihuahua och Sonora. Speciellt viktigt är att NAWAPA:s rena vatten kan ersätta det mineralrika vattnet i t.ex. Coloradofloden för bevattningen i Södra Kalifornien och Baja California så att försaltningen av jordarna kan hejdas och fortsatt jordbruk säkerställas.

NAWAPA innebör en möjlighet för miljoner arbetslösa att bygga en framtid för sig själva och generationer framåt. LaRouches ungdomsrörelse har i ett memorandum satt hela projektet i perspektivet av människans roll att höja biosfärens produktivitet, att skapa förbättrade regionala klimat och med projektet skapa en helt ny geometri för ekonomin, allt viktiga kunskaper och förutsättningar för att människor också skall kunna skapa en fruktbar biosfär på Månen och Mars. Projektet innebär också utveckling och nya förbindelser genom Kanada och Alaska ända upp till Berings sund, vilket öppnar för att bygga järnvägen dit också från den ryska sidan. På detta sätt måste NAWAPA ses som en del i realiseringen av de Eurasiska landbroarna och liknande stora vattenprojekt i Asien och Afrika.

LaRoucherörelsen i USA - LaRouchePAC, samlar artiklar och videopresentationer om NAWAPA på sin hemsida, www.larouchepac.com/infrastructure som fortlöpande kommer att uppdateras.