Londons roll i global terrorism

Det larouche.se länge dokumenterat, hur London koordinerar den "islamistiska" terrorismen, togs med anledning av femårsdagen för bombningen av Londons tunnelbana (7 juli 2005) upp i stadens egen tidning The Guardian. Artikelförfattaren Mark Curtis rapporterar om ett samröre som spänner över decennier mellan brittisk underrättelsetjänst och militanta islamistiska grupper.

Curtis erkänner, att trots att terrorismen framställs som största risken för rikets säkerhet fortsätter det hemliga samförståndet mellan Whitehall och radikal islam. Curtis avslöjar, att två av de fyra londonbombarna för fem år sedan utbildades i pakistanska läger som står under terroristorganisationen Harkat ul-Mujaheddin, HUM:s kontroll, en organisation som sedan länge stöds av Pakistan för att bekämpa indiska stridskrafter i Kashmir. Storbritannien har inte bara stött Pakistan med vapenleveranser, man har även hjälpt HUM direkt.

Curtis menar, att Storbritannien på 1990-talet skickade frivilliga från HUM till kriget i Jugoslavien. Under bombardemanget 1999 samarbetade regeringen Blair under täckmantel med terroristerna Kosovo Liberation Army. Redan innan dess tränades olika islamistiska grupper i Afghanistan militärt av MI6, för att möta den sovjetiska ockupationen. Många HUM-kämpar instruerades av folk som under täckmantel utbildats och beväpnats av Storbritannien.

Artikeln slår huvudet på spiken vad gäller det förgångna men förtiger, att nämnda operationer fortsätter än i dag. Tabligh I Jamaat och Hizb ut-Tahrir, för att enbart nämna två viktiga terrorgrupper, åtnjuter oinskränkt beskydd i Storbritannien och kommenderas från London med Ryssland, Kina, Indien och brittiska imperiets andra fiender i bombsiktet.