Miljörörelsen låter oljan flöda i Mexikanska golfen

Miljörörelsen
tycks föredra att oljan från BP oljeborrning i Mexikanska golfen skall fortsätta forsa ut i oceanerna. De anser möjligheten att stoppa läckan med en kärnsprängning som absurd precis som all den kärnkraft de har hjälpt oljebolagen att stoppa.  I både MiljöAktuellt och Sundweb Online så hänvisar man till uttalanden i den amerikanska tidningen New York Times mot användningen av en fredlig kärnsprängning.

Miljörrörelsen med WWF i spetsen flyr från allt ansvar, även från konsekvenserna av sin egen politik. De har ju gått oljebolagens ärenden för att stoppa
kärnkraften så att brittiska imperiet skall kunna styra världsekonomin genom kontrollen av oljan och därigenom också ta över kontrollen över dollarn som valuta genom petrodollarsystemet. Nu mitt i världens största miljökatastrof har de gått och gömt sig, eftersom det är deras
uppdragsgivare i brittiska imperiet och oljebolagen som har problem. Nu när deras politik lett till en miljökatastrof vill de stoppa en fredlig kärnsprängning även om det är den enda återstående möjligheten att få slut på oljeflödet.

"Nuke the oil well" diskuteras nu brett i USA.

Se
själv på CNBC TV den 7 juni här (inslaget
börjar 2 minuter 10 sek in i programmet)

Läs mer på hemsidan för 21st Century Science änd Technology här