EAP svarar Svenska Dagbladet

Till
Herr Linder
Herr Arvidsson

Bästa ledarredaktion!

Jag har skrivit en replik som jag tycker ni ska publicera i papperstidningen - eftersom det var där ni skrev något oriktigt om EAP. Jag har förstått att Claes Arvidsson står fast vid sitt uttalande och alltså inte vill skriva en rättelse, så jag författade det här som ett genmäle.

Varsågoda:

Replik: Hatkampanj? EAP vill ha Glass-Steagall

En liten rättelse angående en artikel i på tisdagens (den 6 juli) ledarsida är på sin plats. Ledarskribenten Claes Arvidsson hävdar där att EAP drev en hatkampanj mot Palme och att vi var de enda som gjorde det.

I en kommentar till en av ledande socialdemokrater författad debattartikel i DN (3/7) skriver ledarskribenten: "Sahlin drabbas av en hatkampanj av samma kaliber som Olof Palme, hävdas det. Hatkampanjen var det dock bara ett annat arbetarparti som stod för (EAP)".

Detta uttalande är direkt felaktigt. Det var väldigt många som bedrev kampanjer mot Palmes politik. Jag vet inte om några av dem byggde på hat. Vår kampanj var på inget sätt hatisk, utan saklig. Palmes politik hade som uttalat mål nolltillväxt, vilket genom en fullkomligt naturlig nedslitning leder till kollaps eftersom finansinstrument tenderar att föröka sig och ett större och större gap bildas mellan de inherent fiktiva monetära värdena och den realekonomi som ger dessa annars rent fiktiva värden en reell grund. (Gör gärna som Stanfordgruppen och studera LaRouches trippelkurva från 1994 för att förstå denna kollapsfunktion). Detta fenomen, med minskad fysisk produktivitet och samtidig finansiell expansion, har lett till den nu rådande finanskris som vi sedan länge varnat för, men som ledarskribenterna och liknande kommentatorer märkte först på hösten 2007.

Kollapsfunktionen beskrev LaRouche redan på 70-talet och det var nolltillväxtpolitiken som var föremålet för vår kritik. Sahlin kan inte anklagas för att vara en ny Palme. Hennes ledande position är en effekt av Palmes nedmontering av såväl den moderna industristaten Sverige som det Socialdemokratiska arbetarpartiet. Något som det med denna tidning förbundna nya arbetarpartiet - Moderaterna - som bekant slagit mynt av. Den egentliga "striden om Sverige: EAP mot Palme och nolltillväxtfascisterna" har nyligen avhandlats i ett kapitel med det namnet i en av larouche.se producerad film - "Man kan inte lura hela folket, hela tiden: Sanningen om LaRoucherörelsen". Där ser man att EAP:s ordförande Hussein Askary har rätt när han påtalar att det var Palme som förföljde och hatade EAP, inte tvärtom.

Vår kritik av Mona Sahlin och Reinfeldt med flera idag är att de fortfarande vägrar att lära sig av denna finanskris och lösa den med hjälp av Glass-Steagall brandväggar och annan lagstiftning à la Franklin Roosevelt vilket vi - fortfarande - föreslår som lösning på krisen. Låt oss höja valdebatten till den nivån.

Andreas Persson, kandidat till riksdagen för EAP