EAP lanserar presidentkandidat: Jacques Cheminade

Den 18 Juni, på 70-årsdagen för den franske generalen de Gaulles berömda uppmaning från London till alla fransmän att ansluta sig till motståndsrörelsen mot den nazistiska ockupationen och Vichyregimen, tillkännagav Jacques Cheminade officiellt sin kandidatur till presidentvalet 2012 i Frankrike. Cheminade är ledare för EAP:s franska systerparti Solidarité et Progrès, Solidaritet och Framsteg. Jacques Cheminade är känd i sedan han kvalificerat sig som en av de nio presidentkandidaterna i 1995 års franska presidentval, men också som medarbetare till Lyndon LaRouche.

Här följer utdrag ur Cheminades uttalande:

- Katedralen Europa, vars uppbyggnad general de Gaulle, hans föregångare och allierade arbetade för och drömde om, har idag, genom hans efterträdares oförlåtliga kompromisser, blivit en kontinent utan principer, där man hjälper banker och leder folken till slaktbänken. I det offentliga livet i mitt land finner jag ingen, som antagit denna utmaning. De två av medierna nu stöttade huvudkandidaterna till presidentskapet är i ena fallet en del av en "Firma" [nuvarande presidenten Sarkozy] och i det andra en del av ett "Gäng" [socialisten och IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn], men var och en arbetar på sitt sätt för samma finansoligarki, som driver världen in i en katastrof och i en global åtstramning, som, om den inte stoppas, kommer att leda till ett allas krig mot alla. Inför detta tragiska misslyckande, inför dessa drömmar om att återvända till det förgångna liksom till den självförstörande blindheten hos extremism, har jag bestämt mig att kandidera till presidentvalet 2012 för att redan nu få ut den nödvändiga politiska uppropet till alla att vakna.

- Idag 70 år senare är Frankrike inte ensamt. I USA växer - trots kongressens feghet och trots president Obama - en rörelse i det amerikanska folket och bland vissa politiker, där man kräver ett statligt produktivt kreditsystem, för att avskaffa lagen som tillåter kortsiktiga finansiella vinster och för att åter sätta produktivt arbete och mänsklig kreativitet i första rummet.... Som ett svar på sammanbrottet för Wall Streets och Londons Citys finanssystem, görs nu en internationell mobilisering mot den politiska och sociala nedmonteringen.

- I denna situation ser jag min roll som vägröjare för att ge vår nation en ny mening genom att bidra till denna stora, världsvida möjlighet tillsammans med alla likasinnade. Därför vänder jag mig till alla patrioter, oberoende av partilinjer och liknande lojaliteter, att ansluta sig till denna strävan att tända inspirationens fackla och låta den flamma tillsammans med andras.

- Det finns ett liv efter euron och IMF, om vi återuppbygger Europa med grundmurar av stora utvecklingsprojekt från Atlanten till Kinas kust, med pelare såsom den finansiella kapaciteten i ett Nytt Bretton Woods och ett tak bestående av det oundgängliga politiska och ekonomiska samarbete, som krävs för att genomföra sådana stora infrastrukturproekt. Detta är det Europa världen behöver, men det Europa som bär namnet idag, är lika dött som det finanssystem man släppt fram. För att överleva måste vårt samhälle återvinna sin politiska driftighet och återfinna sitt mod. Nu mitt i stormen är det dags.

Den 30 juni går det att lyssna på en diskussion i de Gaulles och Adenauers anda mellan Helga Zepp-LaRouche och Jacques Cheminade i en direktsänd internetkonferens.

Diskussionen kommer att röra sig kring teman som en globalt Glass-Steagall-standard, fasta växelkurser och ett kreditsystem för realekonomisk tillväxt under rubriken: "Vid vid randen till avgrunden: En global Glass-Steagall nu!"

Redan nu kan man ställa frågor till Helga Zepp-LaRouche eller Jacques Cheminade genom att skicka dem på engelska, tyska eller franska till webcast@bueso.de Frågor kan också ställas på svenska och skickas till larouche@nysol.se för översättning och vidarebefordran.


Sändningen börjar kl 14 den 30 juni 2010
Gå in via www.bueso.de