Danska Schillerinstitutets nya pamflett till jättedemonstration

Har du hört att 40.000 människor, 1 procent av hela Danmarks befolkning, samlades till demonstration framför Folketinget i Köpenhamn i protest mot åtstramning som en lösning på den ekonomiska krisen. Nej, förstås! Med undantag för rapporten i Malmötidningen Sydsvenska Dagbladet tystades jättedemonstrationen ned i hela Sveriges media. Rädslan från etablissemanget, som numera berättar om demonstrationerna emot åtstramningen i Södra Europa, lagom långt borta, är uppenbarligen stor. Man vill inte ha någon allmän okontrollerad proteströrelse mot bankernas politik och valet får inte störas för alla politiker som stöder bankernas åtstramning och inte en Glass-Steagall-lösning.

Danskarna kom i bussar från hela landet till huvudstaden för att protestera mot regeringens åtstramningsplan att skära ned arbetslöshetsunderstödet till hälften, skära i utgifterna till skolor, universitet, barnbidrag, hälsovård etc. Alla fackföreningar mobiliserade, men många demonstrerade för första gången därför att de kände att situationen nu blivit så allvarlig att de måste göra något. Uppslutningen visar att det kokar i landet, precis som på så många andra håll i Europa.

Danska Laroucherörelsen Schillerinstitutet var igång med tio aktivister och delade ut 5.000 av den kampanjtidning som just blivit tryckt i 45.000 exemplar. Huvudfokus i kampanjtidningen är nödvändigheten att införa en Glass-Steagall-lag, investera i infrastruktur, valkampanjerna i USA och Lyndon LaRouches hela senaste webcast.

Reaktionerna på tidningen var mycket öppna. Många tog tidningen för att de hade läst tidigare nummer. Många kom fram och hämtade den medan aktivisterna var i diskussioner med eller höll på att dela till andra.

Flera politiker tog tidningen, bland annat Folketingsledamöter som hört Schillerinstitutet presentera Glass-Steagall och andra lösningar flera gånger inför deras utskott.

Läs den nya danska kampanjtidningen här (Obs Hela Lyndon LaRouches tal på sin internetkonferens den 8 maj i år finns alltså översatt till danska för den som inte kan engelska.)

Läs den danska hemsidan som automatiskt uppdateras med engelska nyheter från LarouchePAC, EIR och WLYM i USA här