Franskt upprop för eurons upplösning

Den förste folkvalde parlamentarikern i Frankrike har nu krävt att euron måste överges. Han heter Nicolas Dupont Aignan, leder det gaullistiska partiet Debout la Republique (Leve republiken) i nationalförsamlingen och är samtidigt vice borgmästare i Yerres i Paris-regionen. Dupont Aignan vill också avskaffa Europakommissionen samt omförhandla EU:s avtal från 1992 som lade grunden för den övernationella euro-valutan och därmed öppnade dörren för dagens finanskris.

Dupont Aignans upprop presenterades i följande pressmeddelande den 6 maj 2010, om hur hans parti Debout la Republique drar igång en namninsamling för att alla euroländer skall återgå till sina egna valutor. Petitionens ordalydelse är kursiverad:

Låt oss lämna euron innan det är för sent! Debout la Republique har med ett upprop i denna fråga vänt sig till franska personligheter samt skrivit en petition om att Frankrike måste lämna euron.

Jag har vänt mig till republikens president, senatens presidenter, samt nationalförsamlingen oc h bett dem att organisera en extraordinär debatt om euron i parlamentet.

För att kunna bemöta den stora kris som skakar Grekland och som snart kommer att drabba andra Sydeuropeiska länder, är det hög tid att tillåta återinförandet av nationella valutor som kan anpassas till varandra så att vi kan vidta effektiva åtgärder för att komma ur krisen. Dessa åtgärder måste ta hänsyn till varje enskilt medlemslands konkurrensförmåga.

Idag sätter Debout la Republique igång en nationell namninsamlingskampanj på temat: 'Låt oss lämna euron innan det är för sent!'. Syftet med kampanjen är att mobilisera våra medborgare och att uppmana dem att sätta tryck på sina valda repressentanter, vare sig de är i den politiska majoriteten eller i oppositionen, så att de äntligen tar itu med verkligheten och ser till att återetablera sysselsättning och köpkraft i vårt land.

Fredagen den 7 maj framträdde Dupont Aignans på en presskonferens arrangerad av hans parti Debout la Republique i nationalförsamlingen och lade fram en plan för Frankrikes möjligheter att lämna euron i ett intelligent samarbete med sina europeiska partner. Dessutom presenterades den nationella petitionen, flygblad och affischer.