Kina öppnar koppargruva i Afghanistan

Afghanistans regering har tecknat ett avtal med den kinesiska Metallurgical Group Corporation om rätten att utvinna kopparfyndigheterna i Aynak, som hör till de största i världen. Det kinesiska företaget vann budgivningen, dels för att man bjöd 3,4 miljarder dollar, vilket var 1 miljard dollar mer än de andra buden, men också för att man var ensam om att erbjuda ett komplett paket: man ska inte bara öppna gruvdriften utan också bygga ett 400 MW kraftverk som ska försörja både gruvorna och det närbelägna Kabul, öppna en kolgruva som ska försörja kraftverket med bränsle, bygga en anläggning för metallförädling på platsen och dessutom en järnväg för att frakta malmen till förädlingsanläggningen och därifrån till Kina. Avtalet innehåller också en utfästelse om att alla anställda inom loppet av en femårsperiod ska vara afghaner, inklusive ingenjörerna.

Detta är det största avtal som någon tecknat med Afghanistan, det är redan den största källan till skatteintäkter i landet och det kommer att skapa tusentals arbetstillfällen.

Gruvan bevakas av 1.500 man som hämtats från den afghanska polismyndigheten, men vars utbildning betalats av USA. Tidningen Courier International, som rapporterade om det kinesiska jätteavtalet i en artikel i början av månaden, kunde också berätta att afghanerna har öppnat budgivning på en järngruva, denna gång i Hajigak. Sex företag deltar i budgivningen, alla kinesiska eller indiska.

Det finns krafter i USA som har uppmuntrat och stött Aynakprojektet. De vet att narkotikabekämpningen måste backas upp av ekonomisk utveckling, och motsätter sig McChrystols politik. Många av dem kämpar för att få igenom LaRouches strategi att bomba skiten ur den brittiska knarkverksamheten i Afghanistan.