Klarsignal att bygga ut magnettåget i Kina

Den 13 mars kom klarsignalen från det kinesiska järnvägsdepartementet till att en 200 km lång magnettågslinje för höghastighetståg mellan Shanghai och Hangzhou ska byggas. Sträckan inkluderar den redan existerande linjen i Shanghai. En detaljerad forskningsrapport om projektet är under förberedelse enligt Zheng Jian, som är järnvägsdepartementets utvecklingschef. Just nu är detta den enda nya magnettågslinje i Kinas mellan- och långfristiga plan för att bygga ut tågnätet.

Som förlängning av magnettågssträckan mellan Pudongs flygplats och Shanghais centrum kommer sträckan mellan Shanghai och Hangzhou befrämja att städerna växer samman med ett pendelavstånd inom en timma. När man kan ta sträckan i bruk kommer den att bidra till att väcka slumrande tillgångar och förbättra resursfördelningen mellan Shanghai och Hangzhou. Detta enligt professor Sun Zhang från Institutet för järnvägar och urban spårtrafik vid Tongji universitetet.

När magnettågslinjen mellan Shanghai och Hangzhou är färdigbyggd och kan tas i bruk kommer den att förlänga den existerande magnettågslinjen till Pudungs flygplats. Därmed uppstår en genomgående linjen som förenar flygplatsen i Pudong, Shanghais södra järnvägsstation, flygplatsen i Hongqiao och Hanghzhou. Magnettåget kan köra med topphastigheten 400 km/timme, jämfört med vanliga tåg som max kör 100 km/timme. Vid Tongji universitet har man redan byggt en prototypsträcka för magnettåget där man i princip använder sig av den importerade tyska teknologin. Kina har tagit över delar av denna teknologi. Ett fullskaligt magnettåg, helt och hållet utvecklat av och byggt i Kina, har invigts i Beijing och provbanor, där magnettåg redan körts 30.000 km med full säkerhet, har byggts i Changsha och Tangshan.