Schillerfesterna år 2009

Årets firande av Friedrich Schiller födelse för 250 år sedan nådde sin höjdpunkt kring Schillers födelsedag den 10 november.

Lyssna på den fantastiska ungdomskören i Berlin sjunga Schillers Hymn till glädjen ur Beethoven 9:e symfoni här

Lyssna på talen och sången vid firandet vid Schillerstatyn i Thorwaldsens muséum i Köpenhamn    här

och i den historiska herrgården Hellebäckgård där de danskar, som sedan skulle rädda Schiller, samlades i tro att han redan avlidit     här

Läs texterna av och om Friedrich Schiller på svenska i bl.a. några nya originalöversättningar vilka samlats på denna hemsida här

Beställ boken med Friedrich Schillers filosofiska skrifter i urval, 128 sidor, 90 kr inkl porto, här