Liberal skribent attackerar Obamas nazistiska sjukvårdsprogram

Den välrenommerade liberale författaren och kritikern Lee Siegel skrev den 11 augusti en kraftfull attack på Obamas sjukvårdsreform och dess mördande logik som "som kommer att innebära reformens död". Artikeln "Obamas Euthanisia Misstake" finns att läsa på bloggen "The Daily Beast"

"Missta er inte om reformens syfte", skriver Siegel. "Att bestämma vilken behandling som är mest kostnadseffektiv vid slutet av en persons liv och vilken som inte är det, är en av Obamas huvudprioriteringar. Det är ett av de sätt som han räknar med att kunna spara pengar och göra så att alla ska kunna ha råd med sjukvård."

Han citerar Obama, när denne förvränger och undviker att svara på en intervjuares direkta fråga om huruvida en statlig styrelse skulle kunna tvinga fram ett "leva - eller - dö - beslut", "när det gäller behandling i livets slutskede".

Siegel visar att det är just de fattiga och sårbara - just de människor som Obamas "reform" är tänkt att hjälpa - skulle bli dödsoffren vid ett undandragande av sjukvård. De skulle "bli de enda människorna som skulle förbjudas att få tillgång till kostsam livsuppehållande teknologi. De rika kommer alltid att kunna har råd med det... Är sådan teknologi är en belastning på systemet? Spara då pengar på annat håll!", skrev Siegel.

Ursprunget till Obamas så kallade pragmatism, som lett honom till ett stöd för eutaanasi, pekar Siegel ut som de i huvudsak fascistiska lärarna Richard Posner [En hängiven anhängare av dödshjälp och Nietzsche. Posner arbetar nu som federal domare och har skrivit hyllmeter med robotlika texter kring juridik som alla hyllar men nästan ingen läser - övers. anm.] och Cass Sunstein [En av de ledande behavioristekonomerna som, ifall Obamas utnämningen av honom till en av ledarna för att genomföra sjukvårdsreformen går igenom, aktivt kan införa den eutanasi som han nu förespråkar - övers. anm.] vid Chicagouniversitetets juristutbildning. Dessa var några av de mest framstående i den krets som Obama rörde sig i.

Siegel varnar, att trots att högerextremisternas attacker på "avsnittet om dödshjälpstestamenten" i reformen inte är riktiga, så är de "obekvämt nära sanningen".

Han skriver "Det finns nyanser i människolivets realiteter, som gör detta  så oroande. En doktor som vägleds av en så kallad expertpanel som har bestämt att vissa behandlingar är onödiga, kommer på ett raffinerat sätt att främja en sådan ståndpunkt. Cass Sunstein kallar detta för 'knuffning' [på engelska nudging, som är ett nyckelbegrepp för behavioristekonomerna, övers. anm.]... och använda sig av olika slags förstärkningstekniker för att 'knuffa' folks beteende dit man önskar... En äldre eller sjuk person skulle bli väldigt sårbar för en sådan sofistikerad 'knuffning' från en auktoritet så som en läkare. Det är tillräckligt illa även för sådana människor som har turen att bli stöttade av familj och vänner, men vad händer med den döende människan som är helt ensam i världen och endast kan vända sig till och luta sig mot 'experten'? Hjärtlösheten i en sådan situation får en att rysa."

Siegel avslutar med en varning med att presidenten göra klart det här direkt med folket:

"Låt honom [Obama] lämna de sterila områdena med utilitaristiska samhälleliga och juridiska teorier bakom sig. Han borde istället, genast och offentligt, slå fast sin övertygelse att ekonomiska hinder inte skall sättes upp för människor som vill förlänga sina liv eller livet för sina nära och kära. På så sätt skulle han kunna stilla oron hos de långt ifrån högerextrema människor som har tillgång till den klarsynta och antagligen den enda universella sanningen som finns: Att ingen vill dö."