Senaste nytt från dårhuset: Att vara fattig är ett beteendeproblem

Richard Thaler, en behavioristisk dåre som är en av medlemmarna i den inre kretsen av "behavioristekonomer" kring Barack Obama, säger att det största problemet som de miljoner amerikaner som närmar sig pensionsåldern står inför, är inte det att det globala finanssystemet har kollapsat och skapat en stor lucka i pensionsfonderna och har drivit andra medborgare i fattigdom och misär. Nej då, problemet ligger i att människor inte sparar tillräckligt, vilket finns i deras beteende.

"Äldre amerikaner kommer att mötas av den 'perfekta stormen' (d.v.s. en kombination av omständigheter som ytterligare förvärrar själva situationen – övers. anm.) när det gäller deras pensionspengar", påstår Thaler. "Många har sparat väldigt lite under de senaste två decennierna och ser nu sina investerade pengar, i allt från 401 (k)-fonder till deras home equity (d.v.s. att man belånar huset på dess värdeökning, vilket oftast används till att konsumera, ungefär som ett extra kreditkort övers. anm.), kraftigt falla i värde. När de inser detta faktum, måste amerikaner åter lära sig vanan att spara."

"För att ta reda på detta behöver vi mer än det traditionella ekonomiska tänkandet, vilket är baserat på en alltför idealiserad bild av beteenden. Vi måste i stället fokusera på hur människor faktiskt beter sig – en medvetenhet som kännetecknar detta nya fält kallas 'behavioristisk ekonomi'. Inom den traditionella ekonomin likställs det mänskliga tänkandet med en dator och hennes viljestyrka med ett helgons; jag väljer att kalla dessa imaginära varelser Econs. Dessa Econs har inga problem att spara, eftersom de kan rationellt räkna ut hur mycket pengar de behöver till sin pensionering, reducerar sin konsumtion därefter och således investerar så optimalt som möjligt. Econs sätter aldrig sprätt på eller spekulerar med sina pengar. Men nu är ju världen inte befolkad av Econs och om vi förstår hur människor faktiskt beter sig så kan vi komma fram till lösningar för att få dem att spara igen."

Enligt denna fascistoida idiot så innebär det att om man är pank så är det ens personliga problem, ett beteendeproblem, vilket innebär att det är ditt eget fel, inte parasiternas. Om du tror på allt detta, så har du köpt denna hjärntvätt.

Thaler fortsätter sin hjärntvätt med att fastslå att lösningen ligger inom ramen för att tvinga fram en automatisk inskrivning av människor till olika sparplaner. Till skillnad från, låt säg, att sätta det misslyckade globala finanssystemet genom ett konkursförfarande och organisera ett nytt system som är baserat på det amerikanska ekonomiska systemet.

Thaler är medförfattare tillsammans med Cass Sunstein av boken Nudge. Hans artikel i Newsweek, vilken kommer att publiceras i tidningens pappersupplaga den 20 april, har titeln "Det behöver inte göra ont". Jag antar att om det gör det, så är även det ditt eget fel.