Rädda och ställ om bilindustrin för ekonomisk överlevnad

Helga Zepp-LaRouche, ledaren för EAP:s systerparti i Tyskland, BüSo, har uppmanat de europeiska nationerna att ställa om den kollapsande europeiska bilindustrin till produktion av traktorer, skördetröskor och såningsmaskiner, till modern infrastrukturteknik som helautomatiserade underjordiska godstransporter i städer, spårbilar för storstädarna, magnettåg för persontrafik på korta och långa distanser, slussar, komponenter till kärnkraftverk – samtliga produkter som det är brist på i Afrika och i många andra nationer i världen. Det finns en enorm efterfrågan på alla dessa saker som bilindustrin skulle kunna producera. Det enda som fattas är den politiska viljan att införa en ny internationell kreditpolitik som tillåter en statlig produktiv kreditexpansion och långfristiga mellanstatligt garanterade handelsavtal med löptider på 25-30 år, enligt vilka vi levererar dessa varor i utbyte mot råvaror.

I Europa är totalt – än så länge – 4,5 miljoner människor sysselsatta inom fordonsindustrin – hälften i bilproduktionen, en fjärdedel i underleverantörsledet och ytterligare en fjärdedel på lastbilssidan. Bara Opel i Tyskland sysselsätter 30.000 personer, och 100.000 fler med underleverantörerna. I Sverige sysselsätter fordonsindustrin (Saab Automobile, Scania och Volvokoncernen, Volvo Personvagnar) 140.000 personer inklusive underleverantörerna. Alla jobb inom bilindustrin är akut hotade – vilket visas av de dramatiskt minskade produktions- och försäljningssiffrorna för biltillverkare i alla delar av världen. Det kan inga "skrotpremier" ändra på. Och alla hittillsvarande förslag, inklusive stora statliga ingripanden, hoppar över den helt avgörande frågan, nämligen hur man långsiktigt kan skapa nya marknader. Att lösningen inte ligger i att bygga fler bilar, hur "miljövänliga" de än är, borde väl alla ha förstått.

Den 60 dagars frist som president Obama gett GM är en tidsram som det gäller att utnyttja – inte bara för bilindustrin. Vi uppmanar därför den tyska regeringen såväl som andra europeiska regeringar att vidta följande åtgärder.

1) Inga fler miljarder i skattepengar eller pengar från centralbankernas sedelpressar till bankrutta banker och spekulanter!

2) Konkursförfarande för bankrutta banker enligt respektive nations gällande lagstiftning:

- Avlägsna alla "ruttna krediter" från bokföringarna.

- I stället statliga garantier för sparares insättningar och nationalekonomiskt viktig verksamhet som löner, pensioner och kreditlinjer till företag!

3) Omedelbar och skoningslös utredning av korruption och ansvar för finanskrisen; inga jäviga personer i viktiga positioner!

4) Öppna nya marknader för fordonssektorn genom produktiva statliga krediter till storskaliga, gränsöverskridande infrastrukturprojekt med statliga exportkreditgarantier.

5) Inom ramen för dessa projekt en omedelbar omställning av en stor del av fordonssektorn till produktion av varor som magnettåg, underjordiska system för godstransporter, kärnkraftverk, traktorer, skördemaskiner, bulldozrar osv.

6) Ett nytt världskreditsystem mellan suveräna nationer (Bretton Woods II) i enlighet med den fysiska ekonomins principer, som Franklin D. Roosevelt historiskt förverkligade med New Deal i Amerika, och som i dag den amerikanska ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche står för.

Skriv under uppropet här!

_______________________________________________

Läs även:

Vi kan skapa en miljon produktiva jobb i Sverige – och rädda fordonsindustrin!

Gör om, gör rätt: Rädda och ställ om bilindustrin