Handelshögskolan snart bankrutt?

James Galbraith frågar: Varför finansiera ekonomiska institutioner vars ekonomer är inkompetenta?

I en intervju med den argentinska dagstidningen Pagina 12 påpekade den amerikanske ekonomen James Galbraith, som själv är professor vid University of Texas i Austin, att de flesta ekonomer och professorer på universitetens ekonomiska institutioner under de senaste 20 åren gått runt och predikat att den sorts globala kris som just nu pågår "inte kunde inträffa". De har ingen förbindelse med den riktiga världen, betonade han, och "ingen kommer att fästa någon uppmärksamhet vid de teorier som tog oss till denna punkt. De är slut!"

Galbraith tillade att ekonomiinstitutionerna har blivit "avskärmade befästningar där nyliberala ekonomer endast talar med varandra, men deras inflytande sjunker. Dessa personer trodde en gång att de skulle bli ihågkomna som stora tänkare, men det kommer inte hända".

Det är dags för universitetens ledningar att börja ställa frågor, sade Galbraith. "Till exempel: Varför finansiera en ekonomisk institution vars teorier inte ens kan tänka sig möjligheten för en global kris? Vilken social funktion har denna sortens institutioner om det de lär ut inte på något sätt relaterar till de problem som vi står inför?"

Galbraith rekommenderar att dessa institutioner reformeras "så att folk runtom i världen som vet något om dessa frågor, som under lång tid har varit utestängda, kan deltaga".

För Sveriges del innebär detta att en del frågor måste ställas angående finansieringen av t.ex. Handelshögskolan och Nationalekonomiska institutionen på Stockholms universitet. (Frågan om moralisk och intellektuell konkurs på dessa institutioner behöver dock inte diskuteras, eftersom denna redan är fastställd sedan länge.)

Om vi vill ha slut på indoktrineringen av våra ungdomar i de hopkokade teorier som nu bevisats fullkomligt inkompetenta, så föreslår vi att man börjar lyssna på den ekonom som faktiskt hade rätt om finanskollapsen, Lyndon LaRouche. Sedan måste man ställa om inriktningen på utbildningen: från inlärning av mekanistiska matematisk-statistiska modeller med ringa förankring i verkligheten, till vetenskapen om fysisk ekonomi som grundats av Leibniz och vidareutvecklats av LaRouche.

Rekommenderad litteratur för en grundkurs i ekonomi:

Varför ekonomerna gick bet? Ekonomi och kreativitet
av Lyndon LaRouche

Video om LaRouches prognoser

Kronologi: Endast EAP och LaRouche hade rätt om finanskrisen

Några definitioner: Vad är fysisk ekonomi?

Franklin Roosevelts ekonomiska chockfront
av Sky Shields