AIG-svindeln kräver ny Pecora!

Av de sammanlagt 170 miljarder dollar (nästan 1500 miljarder kr) som de amerikanska skattebetalarna bistått den konkursmässiga amerikanska försäkringsgiganten AIG med i flera olika räddningspaket, har enorma summor gått direkt vidare till några av världens största banker. 12,9 miljarder dollar gick till den amerikanska Wall Street-banken Goldman Sachs, 11,9 miljarder gick tillden franska banken Societé Generale och 11,8 miljarder till tyska Deutsche Bank. Mindre belopp gick till olika amerikanska, kanadensiska och europeiska banker, som t.ex. Danske Bank, som fick 200 miljoner dollar. Tillsammans fick utländska banker 60 miljarder dollar (510 miljarder kr) av de amerikanska skattebetalarnas pengar. Utan att redovisa det, har den förre amerikanske finansministern Hank Paulssons ivriga agitation för AIG-paketen varit en politik för att i smyg täcka utländska såväl som amerikanska bankers förluster.

– Detta gigantiska internationella svindleri av amerikanska statliga medel kräver en ny Pecora-kommission, sa Lyndon LaRouche på tisdagen den 17.3.

– Räddningspaketen var ett misstag, ett misstag som kommer att förstöra civilisationen om det inte rättas.

LaRouche krävde en återgång till konstitutionens anvisningar för att etablera ett förfarande som gör att vi kan lösa problemen, och fortsatte:

– Det nuvarande förfarandet fungerade inte. Vi kommer att behöva en Pecorakommission omedelbart. Detta kommer i sig självt att skapa den rätta miljön. Om inte, kommer det amerikanska folket lyncha dem.

– Hellre än att förklara AIG för insolvent och sätta det i rekonstruktion, bestämde Bushregeringen sig för att pumpa in pengar i det för att skydda derivatmarknaden och de bankrutta bankerna, som ingår det där i spelet. Det har fått till följd, att regeringen har hamnat i att pumpa pengar i ett svart hål och fått skattebetalarna att täcka derivatsspekulationer för några av världens mest korrumperade institutioner. Det måste få ett slut och det genast! Regeringen måste förklara alla derivatkontrakt som noll och intet, vilket omedelbart löser AIG-problemet, sedan sätta själva banksystemet i konkursskydd, och frysa den stora mängden av spekulativa värdepapper och skulder, samtidigt som man skyddar folket och håller i gång den fysiska ekonomin.

– Vi skall inte förhandla med AIG! Det är i konkurs, det ägs nu av de amerikanska skattebetalarna och dess verksamhet skall skötas till nytta för landet, och inte för de parasiter som skapade denna kris. Derivathandlarna i AIG skall inte försöka få bonusar - de skall se sig som förbannat lyckliga om de inte redan åkt i fängelse! AIG:s avdelning för Finansiella Produkter skall behandlas som en bedrägeriverksamhet enligt den federala RICO-lagen och den nya Pecorakommissionen skall besluta ifall andra avdelningarinom AIG eller hela företaget, gjort sig förtjänt av samma behandling. Låt AIG bli modellen för hur vi tar hand om den brottlighet som genomsyrat vårt finanssystem. Det är dags att visa parasiterna att de inte längre styr världen.

Se även:
VIDEO: AIG - vad hände med pengarna?

Dokumentet tillhör dossiern: