LaRouche förklarar krig mot det brittiska imperiet

Lyndon LaRouche förklarade den 7 mars krig mot det brittiska imperiet och dess underhuggare på Wall Street, som försöker belägra Vita huset och förstöra USA som republik. Denna attack mot presidentskapet syftar först och främst till att hindra president Barack Obama från att anta den politik som Franklin Roosevelt använde för att handskas med den finansiella sammanbrottskrisen, i synnerhet en konkursomorganisering av hela det system som domineras av Londons city.

LaRouche sade att detta angrepp är en pånyttfödelse av 1930-talets American Liberty League (se video), som helt öppet var för Mussolini och Hitler, och som gjorde allt som stod i dess makt för att tillintetgöra Roosevelt, bland annat genom statskuppsförsök. Detta styrs nu, i själva USA, av en apparat på högerkanten, som finansieras av Wall Street och London, och leds av American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Cato Institute, och nyckelindivider som Newt Gingrich, Rush Limbaugh och Rupert Murdoch, såväl som sådana FDR-fientliga propagandamakare som Amity Shlaes och Jim Powell.

"Vi måste vara obevekliga i att påpeka att alla de personer som nu radar upp sig mot presidenten, i dag, från Wall Street och liknande miljöer, faktiskt är fascister, i 1930-talets Mussolini- och Hitlerälskande Liberty Leagues tradition", sade LaRouche.

Tyvärr vet inte det amerikanska folket, däribland kongressledamöter och institutionella representanter, "inte längre vad det innebär att försvara nationen. De har varit inblandade i så många bluffkrig att de inte vet vad ett riktigt krig är! Och vi befinner oss i ett riktigt krig, för att rädda USA från en underminering av detta slag, som har sitt ursprung i London.... Vi kommer att försvara presidentskapet, och vi kommer att göra processen kort med dem som inte håller med om att detta presidentskap måste försvaras."

En källa nära Obama-administrationen anmärkte nyligen att Wall Street driver en "sjövild" propagandakampanj för att stämpla president Obama som en "radikal Roosevelt-anhängare, som dödar bankerna". I representanthuset krävde republikanernas minoritetsledare John Boehner, som svar på Obama-regeringens första budgetförslag, att presidenten måste "frysa statens utgifter så att vi kan få ordning på budgeten". Enligt källor som LaRoucherörelsen talat med satte George W Bush och Dick Cheney, just när de var på väg ut, sprätt på Vita husets hela budget för 2009, för att se till att den nya regeringen skulle mötas av oövervinneliga hinder.

En annan front i detta angrepp har öppnats upp av kretsar som nominellt sett tillhör det demokratiska partiet, såsom George Soros, som fortsätter att hälla ändlösa summor pengar i kampanjen för att legalisera knark i USA och samtidigt stoppa det krig mot knarkhandeln och knarkkartellerna som utkämpas av USA:s justitieminister Eric Holder. Denna offensiv, som leds av Soros, gavs fullt stöd i London-tidningen Economist i deras omslagsstory för numret den 7-13 mars, där de kallar knarklegalisering för den "minst dåliga policyn".

Till detta kan man lägga att den brittiske premiärministern Gordon Brown och den förre premiärministern Tony Blair båda var i Washington förra veckan, där de ställde sig bakom angreppet mot presidentskapet. Gordon Browns försök att vinna över Barack Obama till Londons agenda för allt större räddningspaket för spekulanterna, hyperinflation och schachtiansk åtstramningspolitik på G20-toppmötet, misslyckades som tur var kapitalt.

Det verkar dock som om Tony Blair hade större lycka i sitt framträdande inför lyckta dörrar i kongressen, där han pressade kongressmän och företagsdirektörer att koncentrera sig på en "grön agenda" med klimatförändringar och global uppvärmning, i stället för att lösa finanskrisen genom bankruttomorganisering och regleringar.

Se LPACTV:s inslag om detta