IF Metall om nödläget

"Det är ingen lågkonjunktur, det är inget vinterväglag. Det här är den värsta kris som vi någonsin har sett. Det här är en isgata nerför ett stup", sa IF Metalls ordförande Stefan Löfven när han presenterade krisavtalet om permitteringar den 2.3 i Radions Ekonyheter. Han fortsatte:

- Det är ingen normal omställning av industrin, det är ett nödläge. Krisen kräver att vi agerar för att rädda jobben och stärka kompetensen inom industrin.

I sitt pressmeddelande slår IF Metall fast: "Sveriges ekonomi och arbetsmarknad befinner sig i den värsta kris vi någonsin upplevt. I dag är 34.000 av IF Metalls medlemmar arbetslösa och 40.000 är varslade. Till sommaren riskerar vi att befinna oss i en situation där 25 procent av medlemmarna står utan arbete. Andra länders regeringar genomför massiva åtgärder för att överbrygga den värsta krisen. I Sverige står regeringen passiv vid sidan och tittar på. IF Metalls medlemmar tar de värsta smällarna. De får nu också ta ett egenansvar för krisen. Vi väntar på att regeringen ska vakna och komma med sitt bidrag.

Fredagen innan kommenterade Stefan Löfven dessutom Sveriges katastrofala BNP-nedgång på 4,9 procent på årsbasis under fjärde kvartalet förra året:

- När budgeten presenterades kunde ingen förutspå det läge vi nu befinner oss i. Däremot är det uppenbart att åtgärder som är anpassade för en tillväxt på 1,4 procent är helt otillräckliga.

- Krisens omfattning och snabba förlopp är exceptionell och allvarligare än något vi tidigare varit med om. Jag hoppas att regeringen nu inser hur allvarligt läget är. Det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att rädda Sveriges ekonomi och välfärd, sa Stefan Löfven.

IF Metall talar äntligen ut om krisens allvar och börjar diskutera åtgärder. Debatten mot IF Metall går vild, trots att alla vet att ramavtalet om permitteringar inte är något annat än en hantering av krisen. När nu någon till slut börjat tala om nödläget, borde man diskutera detta och vad man kan göra åt krisen. Att attackera facket är bara en flykt från problemen.

IF Metall inledde den diskussionen i fredags, när man krävde att banksystemet måste börja fungera. Här finns bara LaRouches förslag om en konkurssanering av bankerna. Låt diskussionen handla om det! Det är vad nödläget kräver.