Räkna själv varför inte vindkraft fungerar!

Det grundläggande problemet med vindkraften är detsamma som med solenergin. Varken sol eller vind är seriösa svar på världens energibehov. De är snarare receptet för ett dödande av framåtskridandet och en folkmordsmässig minskning av världsbefolkningen.

Det som Al Gore, den anglo-holländska oligarkins galjonsfigur i dess önskan om en ny mörk tid, verkligen vill komma åt är vetenskapen som sådan. När man nu till stor del har ödelagt USA:s förmåga att producera kärnkraft, vill man styra över det som finns kvar av det uppväxande släktets vetenskapsintresse till förbättrade solceller, påhittade klimathot och en katalogisering av utrotningshotade arter varav mänskligheten är den som klättrar snabbast på listan.

Räkna själv på vindkraften! Mer...