31.072 vetenskapsmän går emot Al Gores folkmordiska svindel

Det är nu bekräftat att Al Gore ljög när han i sin film hävdade att alla världens vetenskapsmän nu håller med honom om människans roll i klimatförändringarna.

Arthur Robinson, chef för Oregon Institute of Science and Medicine, höll en presskonferens på National Press Club i Washington den 19 maj, för att släppa namnen på de 31.072 vetenskapsmän som via webben skrivit under hans namninsamling, som attackerar Al Gores obekväma lögn om den "globala uppvärmningen". Robinson sade till pressen att han och ordföranden för National Academy of Sciences, Frederick Seitz, startade en petition 1997 som ett sätt att tala ut mot den politiska rörelse som försökte stänga av användningen av fossila bränslen, som svarar för 85% av världens energi. Robinson förklarade vidare att "om energin från fossila bränslen begränsas eller stängs av genom beskattning eller genom ransonering, och utvecklingsländerna inte får tillgång till avancerad teknologi, kommer hundratals miljoner människor i u-länderna att dö. Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till avancerade former av energi och avancerad teknologi."

Robinson fortsatte: "Jag hoppas att allmänheten kommer att bli medveten om att det inte existerar någon samstämmighet om global uppvärmning, och jag hoppas att vetenskapsmän som hittills varit motvilliga mot att höja rösten nu kommer att göra det, med vetskapen att de inte är ensamma."


Tror du fortfarande på Gores lögner?