Ledande upphovsman till Lissabonfördraget: Tillbaka till medeltiden!

Det feodalistiska, fascistiska konceptet bakom EU:s Lissabonfördrag, vars omedelbara ratificering av de 27 EU-länderna nu drivs på, avslöjades redan år 2000 av Giuliano Amato, nu inrikesminister i Italien, som var en av de viktigaste upphovsmännen till fördraget. I en intervju med Barbara Spinelli, som trycktes i den italienska dagstidningen La Stampa den 12 juli 2000, ljög Amato om syftet med det europeiska enandet, men, när han utfrågades, förklarade han sin vision för framtiden:

"Ärligt talat vill jag inte bara ha ett kontinentalt Europa utan Englands oerhörda fädernearv och skandinaverna som är bundna till England. Inte heller skulle jag vilja förlora Spanien, som är skeptiskt mot förtrupperna. ... Att ha England bland oss skulle inte vara dåligt: På många sätt är London redan där vi skulle vilja vara. Det vore inte dåligt om England [som inte är med i valutaunionen], med sin erfarenhet av ekonomiska reformer, var närvarande i rådet av stater som tillhör euron. ... Därför föredrar jag att gå långsamt fram, att stegvis smula sönder delarna av suveränitet, och undvika plötsliga omsvängningar från nationell till federal makt. ... Jag tror inte på federalt envälde, eftersom vårt globaliserade universum är post-hobbesianskt."

Intervjuaren Spinelli utmanade honom: "Den värld du beskriver verkar snarare pre-hobbesiansk. Den verkar föregå nationalstaten."

"Och varför inte gå tillbaka till perioden före Hobbes?" svarade Amato. "Medeltiden hade en mycket rikare mänsklighet och en mångfald i identitet som idag kan vara en förebild. Medeltiden är vacker: Den kan ha sina politiska centran, utan att helt förlita sig på någon. Den är bortom nationalstatens gränser. Idag, som då, dyker nomader åter upp i våra samhällen. Även idag har vi makter utan territorier. ... Utan självständiga stater, kommer vi inte att ha totalitarism. Demokrati behöver ingen överhöghet."

Amato kampanjar för en återgång till feodalism, som är det sanna ordet för hans system. I sin kliniska galenskap, kallar han ett system som för den stora majoriteten av befolkningen kännetecknades av frånvaron av individuella rättigheter och rättssystem och av kort förväntad livslängd för "vackert". Men han har rätt när han säger att vi befinner oss i en övergång till detta system. Digerdöden är tillbaka och hotar redan att eliminera en tredjedel av Afrikas befolkning som ett offer i försöken att hålla det internationella finanssystemet levande.

Kanske Amato tror att det genom att minska världsbefolkningen kommer att finnas mer rikedom för oligarkin, deras penninghanterare och för honom själv. Detta är vad han kallar "en rikare mänsklighet".